Comment on page

Pos Listeleme Servisi

Android Pos Listeleme Servisi
Android Pos Listeleme metodu ödeme yapabilecek posların bilgilerinin listelenmesi için kullanılır.
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/ListPhysicalPos
JSON File
Android Pos Listeleme Servisi İstek Modeli;
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Ortak Ödeme Sayfası Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye işyerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye işyerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": " TEST1234",
"MERCHANT_KEY": " 4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA=="
}
ndroid Pos Listeleme Servisi Cevap Modeli
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Güvenli Ödeme Sayfası Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
Sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisi.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Sorgulama işlemi sonucu durum mesajı bilgisi.
POST_LIST
Array
Evet
Aktif olan android posların listesi.
POST LIST
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
ID
Int
Evet
Android pos numarası.
TITLE
String
Evet
Android pos başlık bilgisi.
CONNECTED
Boolean
Evet
Android pos bağlantı durumu.
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": null,
"POS_LIST": [
{
"ID": 3,
"TITLE": "testtitle1",
"CONNECTED": false
},
{
"ID": 5,
"TITLE": "testtitle2",
"CONNECTED": false
}
]
}
RETURN_CODE alanı 0 olarak dönmesi, sorgulama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini belirtmektedir.
Android Pos Listeleme Servisi Durum Kodları ve Açıklamaları;
Android Pos Listeleme Servisinden dönen RETURN_CODE açıklamalarının detayları şu şekildedir;
STATUS_ID
STATUS_NAME
Açıklama
0
SUCCESS
Başarılı işlemdir.
100
ERROR
Hatalı İşlemdir.
102
AUTHENTICATION_ERROR
Kimlik doğrulama hatası.
999
UNKNOWN_ERROR
Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.