Ortak Ödeme Sayfası İle BKM Express

Ortak Ödeme Sayfası Servisi ile BKM Express;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/pay/CommonPaymentDealer

JSON File

Ortak Ödeme Sayfası Servisi ile BKM Express Ödemesi İşlem Akışı;

Ortak ödeme sayfası modelini kullanarak BKM Express ile başarılı bir tahsilat gerçekleştirmek için aşağıda maddeler halinde açıklanan işlemleri takip ederek entegrasyonunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Bu yöntem Ortak ödeme sayfası yöntemi ile tamamen aynıdır, açılan ortak ödeme sayfasında BKM Express ile öde seçeneği açılacaktır ve ödeme işlemi bu seçenek seçildiğinde BKM Express hesabı üzerinden gerçekleşecektir. Ödeme esnasında ve sonrasında üye işyerlerine dönecek JSON dosyası ve form post sonucu ortak ödeme sayfası modeliyle tamamen aynıdır.

1. Adım:

Üye işyeri kullanıcı, sepet, ödeme tutar bilgilerini ödemenin sonucunun bildirilmesini istediği kendi web adresi(BACK_URL) bilgisi ile birlikte EsnekPos güvenli ödeme sayfası servisine yukarıda belirtilmiş olan istek modelini kullanarak ödeme isteğini gönderir ve ödeme işlemini başlatmış olur.

Güvenli ve sorunsuz bir şekilde işlemlerin gerçekleşebilmesi ve fraud işlemlerin önlenebilmesi için tüm parametrelerin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Ortak Ödeme Sayfası Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.

ORDER_AMOUNT

string

Evet

Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.

PRICES_CURRENCY

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.

BACK_URL

string

Evet

İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu form post olarak gönderilir.

FIRST_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.

LAST_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.

MAIL

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.

PHONE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.

CITY

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.

STATE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.

ADDRESS

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.

Product

ParametreTipZorunluAçıklama

PRODUCT_ID

string

Evet

Ürüne üye işyeri tarafından verilen ID bilgisidir.

PRODUCT_NAME

string

Evet

Ürünün ad bilgisidir.

PRODUCT_CATEGORY

string

Evet

Ürünün kategori bilgisidir.

PRODUCT_DESCRIPTION

string

Evet

Ürünün açıklama bilgisidir.

PRODUCT_AMOUNT

string

Evet

Ürünün tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "Config" : {
    "MERCHANT" : "TEST1234",
    "MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
    "ORDER_REF_NUMBER" : "RFN0003",
    "ORDER_AMOUNT" : "150",
    "PRICES_CURRENCY" : "TRY",
    "BACK_URL" : "İşlem sonucunda sizin belirleyeceğiniz dönüş url adresi"
  },
  "Customer" : {
     "FIRST_NAME" : "Firstname",
     "LAST_NAME" : "Lastname",
     "MAIL" : "[email protected]",
     "PHONE" : "05435434343",
     "CITY" : "İstanbul",
     "STATE" : "Kağıthane",
     "ADDRESS" : "Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406 Kağıthane / İSTANBUL"
  },
  "Product" : [
     {
       "PRODUCT_ID" : "1",
       "PRODUCT_NAME" : "Ürün Adı 1",
       "PRODUCT_CATEGORY" : "Elektronik",
       "PRODUCT_DESCRIPTION" : "Ürün Açıklaması",
       "PRODUCT_AMOUNT" : "80"
     },
     {
       "PRODUCT_ID" : "2",
       "PRODUCT_NAME" : "Ürün Adı 1",
       "PRODUCT_CATEGORY" : "Ev Tekstili",
       "PRODUCT_DESCRIPTION" : "Ürün Açıklaması",
       "PRODUCT_AMOUNT" : "70"
     }
   ]
 }
                    

2. Adım:

EsnekPos bilgileri değerlendirerek üye iş yerine cevap mesajını gönderir.(Cevap mesajı içerisinde URL_3DS alanı bulunur.)

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Güvenli Ödeme Sayfası Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.

STATUS

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

RETURN_MESSAGE_TR

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum mesajı için Türkçe açıklama bilgisidir.

ERROR_CODE

string

Evet

Başarısız ödeme işlemi sonucu hata kod bilgisidir. Banka hata kodları da bu parametre içerisinde dönüş yapılır.

DATE

string

Evet

Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.

URL_3DS

string

Evet

Üye iş yerinin kullanıcıyı yönlendireceği 3D Doğrulama Sayfası URL Adresi

REFNO

string

Evet

Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi

HASH

string

Evet

Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından oluşturulan hash bilgisi

CUSTOMER_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ad soyad bilgisidir.

CUSTOMER_MAIL

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.

CUSTOMER_PHONE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.

CUSTOMER_ADDRESS

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.

CUSTOMER_CC_NUMBER

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.

CUSTOMER_CC_NAME

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.

IS_NOT_3D_PAYMENT

string

Evet

Ödeme işleminin 3D gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisidir.

VIRTUAL_POS_VALUES

string

Evet

Ödeme işlemine ait sanalpos açıklamaları bilgisidir.

RETURN_MESSAGE_3D

string

Evet

Bankadan alınan 3D ödeme işlemine ait cevap mesajı bilgisidir.

                      
{
  "ORDER_REF_NUMBER": "RFN0003",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "RETURN_MESSAGE_TR": null,
  "ERROR_CODE": null,
  "DATE": "21.10.2020 09:32:32",
  "URL_3DS": "http://pos.esnekpos.com/Pages/CommonPayment.aspx?hash=9f9bde8bafc7389395aa24f47e58905d1063cd77268b791dbc0bcf87a01c2148",
  "REFNO": "25057",
  "HASH": "9f9bde8bafc7389395aa24f47e58905d1063cd77268b791dbc0bcf87a01c2148",
  "CUSTOMER_NAME": null,
  "CUSTOMER_MAIL": null,
  "CUSTOMER_PHONE": null,
  "CUSTOMER_ADDRESS": null,
  "CUSTOMER_CC_NUMBER": null,
  "CUSTOMER_CC_NAME": null,
  "IS_NOT_3D_PAYMENT": false,
  "VIRTUAL_POS_VALUES": null,
  "RETURN_MESSAGE_3D": null
}
                    

Ortak Ödeme Sayfası işlem cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Ortak Ödeme Sayfası işleminin kabul edildiğini ifade etmektedir. Bundan sonraki aşamada ödeme yapacak kullanıcıdan BKM Express ile ödeme seçeneğini seçmesi durumunda BKM Express hesap giriş bilgileri ve ve taksit bilgileri alınarak ödeme yapılacaktır.

3. Adım:

Üye işyeri aldığı cevabı değerlendirerek ödeme kabul edildi ise EsnekPos'un vermiş olduğu URL_3DS adresine müşteriyi yönlendirir.

4. Adım:

EsnekPos kullanıcıdan BKM Express hesap bilgilerini ve taksit bilgilerini kendi sunucularında kendi güvenlik önlemlerini kullanarak alır ve ödeme sürecini ilerletir.

5. Adım:

EsnekPos 3D doğrulama işlemlerini sonuçlandırır, ödemenin sonucunu üye işyerinin 1. adımda bildirmiş olduğu BACK_URL adresine FORM POST metodu ile bildirir.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=iso-8859-9\" /></head>
  <body onload='document.forms[0].submit()'>
    <form action='" + payment.DEALER_RESPONSE_URL + "' method='post'>
      <input type='hidden' name='DATE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='HASH' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='ORDER_REF_NUMBER' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='REFNO' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_CODE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_MESSAGE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_MESSAGE_TR' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='STATUS' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='ERROR_CODE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_NAME' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_MAIL' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_PHONE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_ADDRESS' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_CC_NUMBER' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_CC_NAME' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='COMMISSION' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='AMOUNT' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='INSTALLMENT' value='{0}'>
  </form>
  </body>
</html>
                        

Üye işyerine gönderilen FORM POST mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi 3D Ödeme işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.

 • Ödeme durumundan emin olmak için PROCCESS_QUERY methodu ile sorgulama yapmanız ve PROCCESS_QUERY methodunun cevabını dikkate almanız gerekmektedir.

 • Bu sorguyu client-side tarafında değil server to server olacak şekilde kurgulamanız gerekmektedir müşteri tarayıcısında yaptığınız bu PROCCESS_QUERY methodunun görünmemesi ve takip edilememesi gerekmektedir.

BKM Express Test Hesap Bilgileri

Kullanıcı Adı

Şifre

147258

Doğrulama Kodu

123456

Last updated