Mağaza Alacak Azaltma

Mağaza Alacak Azaltma Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

http://base-url/api/services/AddSubMerchantAmount

JSON File

Tahsilat esnasından iletilen mağazanın(submerchant) alacaklı olduğu tutar, sonradan azaltılabilir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek ödeme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

EXTERNAL_ID

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.

AMOUNT

int

Evet

İşlem yapılmak istenen referans numarasına ait azaltılmak istenen tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "412",
  "EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID1",
  "AMOUNT": -5
}
                    

Mağaza Alacak Azaltma Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

Alacak azaltma işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Alacak azaltma işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

STATUS

string

Evet

Alacak azaltma işlemi sonucu durum bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.

REFNO

string

Evet

Alacak azaltma işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisidir.

                      
{
  "RETURN_CODE": "00",
  "RETURN_MESSAGE": "5,00 ₺ alt mağaza alacağına eklenmiştir.",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "ORDER_REF_NUMBER": 412,
  "REFNO": null
}
                    

Mağaza alacak azaltma talebi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi azaltma işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated