Comment on page

Mağaza Alacak Azaltma

Mağaza Alacak Azaltma Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
http://posservicetest.esnekpos.com/api/services/AddSubMerchantAmount
JSON File
Tahsilat esnasından iletilen mağazanın(submerchant) alacaklı olduğu tutar, sonradan azaltılabilir.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek ödeme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
EXTERNAL_ID
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT
int
Evet
İşlem yapılmak istenen referans numarasına ait azaltılmak istenen tutar bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"ORDER_REF_NUMBER": "412",
"EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID1",
"AMOUNT": -5
}
Mağaza Alacak Azaltma Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
Alacak azaltma işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Alacak azaltma işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS
string
Evet
Alacak azaltma işlemi sonucu durum bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
REFNO
string
Evet
Alacak azaltma işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisidir.
{
"RETURN_CODE": "00",
"RETURN_MESSAGE": "5,00 ₺ alt mağaza alacağına eklenmiştir.",
"STATUS": "SUCCESS",
"ORDER_REF_NUMBER": 412,
"REFNO": null
}
Mağaza alacak azaltma talebi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi azaltma işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.