Ödeme Servisi

Android Pos Ödeme Servisi İstek Modeli

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/pay/PhysicalPayment

JSON File

Android Pos Ödeme Servisi İşlem Akışı;

Android Pos ödeme servis modeli ile başarılı bir tahsilat gerçekleştirmek için aşağıda maddeler halinde açıklanan işlemleri takip ederek entegrasyonunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Android Pos Ödeme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

Config

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

BACK_URL

string

Evet

İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır.İşlem sonucu json post olarak gönderilir.

PRICES_CURRENCY

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.

ORDER_AMOUNT

string

Evet

Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.

POS_ID

int

Evet

Android posa ait id bilgisi.

Customer

ParametreTipZorunluAçıklama

FIRST_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.

LAST_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.

MAIL

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.

PHONE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.

CITY

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.

STATE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.

ADDRESS

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.

Product

ParametreTipZorunluAçıklama

PRODUCT_ID

string

Evet

Ürüne üye işyeri tarafından verilen ID bilgisidir.

PRODUCT_NAME

string

Evet

Ürünün ad bilgisidir.

PRODUCT_CATEGORY

string

Evet

Ürünün kategori bilgisidir.

PRODUCT_DESCRIPTION

string

Evet

Ürünün açıklama bilgisidir.

PRODUCT_AMOUNT

string

Evet

Ürünün tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    
  {
    "Config":{
      "MERCHANT": " TEST1234",
      "MERCHANT_KEY": " 4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
      "BACK_URL": "İşlem sonucunun üye işyerine döndürüleceği url adresi",
      "PRICES_CURRENCY": "TRY",
      "ORDER_REF_NUMBER": "RFN0001",
      "ORDER_AMOUNT": "150.00",
      "POS_ID": 3
      },
    "Customer":{
      "FIRST_NAME": "firstname",
      "LAST_NAME": "lastname",
      "MAIL": "[email protected]",
      "PHONE": "1122356600",
      "CITY": "İstanbul",
      "STATE": "Kağıthane",
      "ADDRESS": " Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406 Kağıthane / İSTANBUL "
      },
    "Product" : [
      {
        "PRODUCT_ID": "1",
        "PRODUCT_NAME": "Ürün Adı 1",
        "PRODUCT_CATEGORY": "Elektronik",
        "PRODUCT_DESCRIPTION": "Ürün Açıklaması",
        "PRODUCT_AMOUNT": 80
        },
      {
        "PRODUCT_ID": "2",
        "PRODUCT_NAME": "Ürün Adı 2",
        "PRODUCT_CATEGORY": "Ev Tekstili",
        "PRODUCT_DESCRIPTION": "Ürün Açıklaması",
        "PRODUCT_AMOUNT": 70
        }
    ]
  }

                      
                    

EsnekPos bilgileri değerlendirerek üye iş yerine cevap mesajını gönderir.

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Android Pos Ödeme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

STATUS

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Ödeme işlemine ait Android Pos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi.

                      
                    
  {
    "STATUS": "SUCCESS",
    "RETURN_CODE": "0",
    "RETURN_MESSAGE": null,
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
  }

                      
                    

Android Pos Ödeme Servisi işlem cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos Ödeme işleminin kabul edildiğini ifade etmektedir.

1. Adım:

Üye işyeri aldığı cevabı değerlendirerek ödeme kabul edildi ise EsnekPos'un vermiş olduğu URL_3DS adresine müşteriyi yönlendirir.

2. Adım:

Android Pos ödeme işlemini sonuçlandırır, ödemenin sonucunu üye işyerinin 1. adımda bildirmiş olduğu BACK_URL adresine JSON POST metodu ile bildirir.

Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra ödeme sonuç mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Android Pos Ödeme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

STATUS

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.

                      
                    
  {
    "STATUS": "SUCCESS",
    "RETURN_CODE": "0",
    "RETURN_MESSAGE": null,
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
  }

                      
                    

Üye işyerine gönderilen JSON POST mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos Ödeme işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.

 • Ödeme durumundan emin olmak için PROCCESS_QUERY methodu ile sorgulama yapmanız ve PROCCESS_QUERY methodunun cevabını dikkate almanız gerekmektedir.

 • Bu sorguyu client-side tarafında değil server to server olacak şekilde kurgulamanız gerekmektedir müşteri tarayıcısında yaptığınız bu PROCCESS_QUERY methodunun görünmemesi ve takip edilememesi gerekmektedir.

Cevap Mesajı Durumları ve Açıklamaları

Android Pos Cevap mesajı detaylarında dönen RETURN_CODE açıklamalarının detayları şu şekildedir;

RETURN_CODESTATUSAçıklama

0

SUCCESS

Başarılı işlemdir.

100

ERROR

Hatalı işlemdir.

101

FIELD_ERROR

İstek mesajlarında gönderilen alanların hatalı olması durumunda bu mesaj dönmektedir.

102

AUTHENTICATION_ERROR

Kimlik doğrulama hatası.

103

LIMIT_ERROR

Ödeme isteklerinde limit yetersiz olduğunda bu hata mesajı dönmektedir.

104

COMMISSION_ERROR

Komisyon bilgilerinin tanımlanmamış olması veya eksik tanımlanmasından dolayı bu mesaj dönmektedir.

105

INSERT_ERROR

Veritabanı kayıt işlemlerinde karşılaşılan hatalarda bu mesaj dönmektedir.

999

UNKNOWN_ERROR

Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.

Last updated