Üye İşyeri Bakiye Sorgulama Servisi

Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi İstek Modeli;

Bu servis ile birlikte üye iş yeri ve pazar yerleri için alt mağaza bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/GetDealerBalance

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

CURRENCY

string

Evet

Sorgulanacak bakiyenin para birimidir.('TRY','USD','EUR')

DEALER_SUB_EXTERNAL_ID

string

Evet

Sorgulanacak alt mağazanın üye işyerinde bulunan kimlik bilgisidir. Pazaryeri bakiye sorgulaması için "DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" parametresine mağazanın pazaryeri (merchant) tarafındaki ID bilgisini girmesi gerekmektedir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    
                        
{
  "MERCHANT" : "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "CURRENCY" : "TRY",
  "DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" : null
}
                        
                      
                    

Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

STATUS

string

Evet

Durum bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

DEALER_BALANCE

array

Evet

Bakiye sorgulaması sonucunda istenen detayların bulunduğu bir JSON dizisidir.

DEALER BALANCE

ParametreTipZorunluAçıklama

DEALER_SUB_ID

int

Evet

Alt üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir.

DEALER_ID

int

Evet

Üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir.

DEALER_TYPE

string

Evet

Üye iş yerinin tip bilgisidir.

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

DEALER_NAME

string

Evet

Üye iş yerine ait isim bilgisidir.

BALANCE

decimal

Evet

Bakiye miktarı bilgisidir.

CURRENCY

string

Evet

Para birimi bilgisidir.

DEPOSIT_BALANCE

decimal

Evet

Teminat bakiyesi bilgisidir.

CHARGEBACK_BALANCE

decimal

Evet

Ödeme itirazı bakiye bilgisidir.

TOTAL_BALANCE

decimal

Evet

Toplam bakiye bilgisidir.

                      
                    

 {
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "DEALER_BALANCE": {
      "DEALER_SUB_ID": 0,
      "DEALER_ID": 1,
      "DEALER_TYPE": "UyeIsyeri",
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALER_NAME": "TEST A.Ş.",
      "BALANCE": 24187.2569,
      "CURRENCY": "TRY",
      "DEPOSIT_BALANCE": 0.00,
      "CHARGEBACK_BALANCE": 120.00,
      "TOTAL_BALANCE": 24187.2569
      }
 }
                      
     

Last updated