Pazaryeri Entegrasyonu

EsnekPos kullanmak isteyen pazaryerlerinin öncelikli olarak EsnekPos pazaryeri modelinde para akışının nasıl olduğunu sonrasında tanımlama ve işlemlerin gerçekleştirileceği servisleri kullanımı öğrenmeleri gerekmektedir.

Pazaryeri üzerinden satış yapan alt üye iş yerleri bulunmaktadır, bu iş yerleri pazaryeri modelimizde alt satıcı-mağaza(submerchant) olarak ifade edilmiştir. Pazaryeri ise tüm senaryolarımızda olduğu gibi üye iş yeri(merchant) olarak ifade edilmektedir.

Öncelikle pazaryerleri, ödeme işlemlerini gerçekleştireceği submerchant'larını tanımlamalıdır.

Pazaryeri, ödeme isteği içerisinde hangi mağazanın ne kadar para alacağını bildirir. Örneğin; 100 TL'lik bir tahsilatta esnekpos oranı %3 diyelim. Bu oran ile pazaryeri 97 TL alacaklanacaktır. Pazaryeri ödeme esnasında altındaki 2 mağazaya 50 TL ve 40 TL ödeme gönderilmesini bildirmişse, pazaryerine kalan 7 TL gönderilecektir.

Pazaryeri, ilgili ödemeden alacaklı olan tüm mağazaların ödemelerini onayladıktan sonra kendi alacağı olan 7 TL otomatik olarak pazaryerine iletilir.

Last updated