Mağaza Tanımlama

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/SubMerchantSet
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
NAME
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) ait isim bilgisidir.
OWNER_NAME
string
Evet
Mağaza(submerchant) sahibinin ad bilgisidir.
OWNER_SURNAME
string
Evet
Mağaza(submerchant) sahibinin soyad bilgisidir.
OWNER_IDENTITY_NUMBER
string
Evet
Mağaza(submerchant) sahibinin T.C. Kimlik Numarası bilgisidir.
EMAIL
string
Evet
Mağaza(submerchant) sahibinin e-mail bilgisidir.
GSM
string
Evet
Mağaza(submerchant) sahibinin telefon bilgisidir.
COMPANY_NAME
string
Evet
Mağaza(submerchant) ad bilgisidir.
TAX_OFFICE
string
Evet
Mağaza(submerchant) vergi dairesi bilgisidir.
TAX_NUMBER
string
Evet
Mağaza(submerchant) vergi numarası bilgisidir.
BANK_NAME
string
Evet
Mağaza(submerchant) için ödemelerin yapılacağı hesaba ait hesap sahibinin adı veya şirketin ad bilgisidir.
EXTERNAL_ID
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır. Diğer istek paremetrelerinde kullanılacak bu mağazanın unique bilgisi bu bilgidir.
TYPE
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant)deki tip bilgisidir. PERSONAL veya PERSONAL_COMPANY veya COMPANY olarak tanımlanacaktır. Şahıs olarak satış yapan mağazalar için PERSONAL, Şahıs şirketleri için PERSONAL_COMPANY, Şirketler için COMPANY seçeneği seçilmelidir.
IBAN
string
Evet
Mağaza(submerchant) için banka hesabına ait IBAN bilgisidir.
CURRENCY
string
Evet
Mağaza(submerchant) için banka hesabına ait para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT":"TEST1234",
"MERCHANT_KEY":"4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"NAME":"NAME",
"OWNER_NAME":"OWNER_NAME",
"OWNER_SURNAME":"OWNER_SURNAME",
"OWNER_IDENTITY_NUMBER":"12365478912",
"EMAIL":"[email protected]",
"GSM":"5435434343",
"COMPANY_NAME":"COMPANY_NAME",
"TAX_OFFICE":"TAX_OFFICE",
"TAX_NUMBER":"TAX_NUMBER",
"BANK_NAME":"ACCOUNT OWNER NAME",
"EXTERNAL_ID":"a5s9f6465s1-s164g4r6q",
"TYPE":"PERSONAL_COMPANY",
"BANK_ACCOUNTS":[
{
"IBAN":"TR123456789123456789123456",
"CURRENCY":"TRY"
},
{
"IBAN":"TR123456789123456789123468",
"CURRENCY":"USD"
}
]
}
Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
Data
string
Evet
Tanımlama veya Güncelleme işlemine ait veri bilgisidir.
ResultCode
string
Evet
Tanımlama veya Güncelleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
ResultMessage
string
Evet
Tanımlama veya Güncelleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
Exception
string
Evet
Tanımlama veya Güncelleme işlemi için işlem sırısında gerçekleşen istisna durum bilgisidir.
{
"Data": null,
"ResultCode": "00",
"ResultMessage": "SUCCESS",
"Exception": null
}
Mağaza Tanımlama ve Güncelleme cevap mesajında ResultMessage parametresinin değeri SUCCESS ve ResultCode parametresinin değeri 0 olarak dönmesi tanımlama veya güncelleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.