Mağaza Tanımlama

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/SubMerchantSet

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

NAME

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) ait isim bilgisidir.

OWNER_NAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin ad bilgisidir.

OWNER_SURNAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin soyad bilgisidir.

OWNER_IDENTITY_NUMBER

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin T.C. Kimlik Numarası bilgisidir.

EMAIL

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin e-mail bilgisidir.

GSM

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin telefon bilgisidir.

COMPANY_NAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) ad bilgisidir.

TAX_OFFICE

string

Evet

Mağaza(submerchant) vergi dairesi bilgisidir.

TAX_NUMBER

string

Evet

Mağaza(submerchant) vergi numarası bilgisidir.

BANK_NAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) için ödemelerin yapılacağı hesaba ait hesap sahibinin adı veya şirketin ad bilgisidir.

EXTERNAL_ID

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır. Diğer istek paremetrelerinde kullanılacak bu mağazanın unique bilgisi bu bilgidir.

TYPE

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant)deki tip bilgisidir. PERSONAL veya PERSONAL_COMPANY veya COMPANY olarak tanımlanacaktır. Şahıs olarak satış yapan mağazalar için PERSONAL, Şahıs şirketleri için PERSONAL_COMPANY, Şirketler için COMPANY seçeneği seçilmelidir.

IBAN

string

Evet

Mağaza(submerchant) için banka hesabına ait IBAN bilgisidir.

CURRENCY

string

Evet

Mağaza(submerchant) için banka hesabına ait para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

{
  "MERCHANT":"TEST1234",
  "MERCHANT_KEY":"4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "NAME":"NAME",
  "OWNER_NAME":"OWNER_NAME",
  "OWNER_SURNAME":"OWNER_SURNAME",
  "OWNER_IDENTITY_NUMBER":"12365478912",
  "EMAIL":"[email protected]",
  "GSM":"5435434343",
  "COMPANY_NAME":"COMPANY_NAME",
  "TAX_OFFICE":"TAX_OFFICE",
  "TAX_NUMBER":"TAX_NUMBER",
  "BANK_NAME":"ACCOUNT OWNER NAME",
  "EXTERNAL_ID":"a5s9f6465s1-s164g4r6q",
  "TYPE":"PERSONAL_COMPANY",
  "BANK_ACCOUNTS":[
   {
     "IBAN":"TR123456789123456789123456",
     "CURRENCY":"TRY"
   },
   {
     "IBAN":"TR123456789123456789123468",
     "CURRENCY":"USD"
   }
  ]
}

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

Data

string

Evet

Tanımlama veya Güncelleme işlemine ait veri bilgisidir.

ResultCode

string

Evet

Tanımlama veya Güncelleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

ResultMessage

string

Evet

Tanımlama veya Güncelleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

Exception

string

Evet

Tanımlama veya Güncelleme işlemi için işlem sırısında gerçekleşen istisna durum bilgisidir.

                      
{
  "Data": null,
  "ResultCode": "00",
  "ResultMessage": "SUCCESS",
  "Exception": null
}
                    

Mağaza Tanımlama ve Güncelleme cevap mesajında ResultMessage parametresinin değeri SUCCESS ve ResultCode parametresinin değeri 0 olarak dönmesi tanımlama veya güncelleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated