İşlem Listeleme Servisi

İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/GetRecurringPaymentList

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

İşlem Listeleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

START_DATE

string

Evet

Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.

END_DATE

string

Evet

Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "MERCHANT": "TEST1234", 
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "START_DATE" : "01-12-2021",
  "END_DATE" : "05-07-2022"
}
                    

İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

STATUS

string

Evet

Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

RECURRING_PAYMENTS

array

Evet

RECURRING_PAYMENTS

ParametreTipZorunluAçıklama

ID

string

Evet

Tekrarlı ödeme id bilgisi

DATE

string

Evet

Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.

RECURRING_COUNT

string

Evet

Tekrar sayısı

TRY_COUNT_LIMIT

int

Evet

Tekrarı deneme sayısı

AMOUNT

string

Evet

Tekrarlı ödeme tutar bilgisi

CURRENCY

string

Evet

Tekrarlı ödeme işlemi para birimidir.('TRY','USD','EUR')

SUCCES_COUNT

string

Evet

Tekrarlı ödemeye ait başarılı tekrar sayısı bilgisi

DEALER_REF_NO

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.

CUSTOMER_GSM

string

Evet

Müşteri telefon bilgisidir.

CUSTOMER_EMAIL

string

Evet

Müşteri email bilgisidir.

COSTUMER_NAME

string

Evet

Müşteri isim bilgisidir.

COSTUMER_ADRESS

string

Evet

Müşteri adres bilgisidir.

RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS

ParametreTipZorunluAçıklama

RECURRING_NO

int

Evet

N. tekrar

PAYMENT_DATE

string

Evet

Tekrarın çekileceği tarih

REF_NO

int

Evet

Tekrara ait referans numarası bilgisi. Ödeme işlemi sorgulama ve tekrar iptal etme servisinde kullanılabilir.

STATUS

string

Evet

Durum bilgisi.

TRIES_COUNT

string

Evet

Tekrarın denenme sayısı.

SUCCES_DATE

string

Evet

Tekrarın başarılı olduğu tarih.

PAYMENT_ID

array

Evet

Tekrar başarılı ise ödeme id bilgisi.

IS_ACTIVE

array

Evet

Tekrarın aktiflik durumu

RECURRING_PAYMENT_TRIES

ParametreTipZorunluAçıklama

PAYMENT_ID

string

Evet

Ödeme id bilgisi.

STATUS

string

Evet

Tekrar deneme durumu.

DESCRIPTION

string

Evet

Tekrar denemesine ait açıklama.

TRY_DATE

string

Evet

Tekrar denemesinin yapıldığı tarih.

                      
{
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RECURRING_PAYMENTS": [
    {
      "ID": 343666,
      "DATE": "24.06.2022",
      "RECURRING_COUNT": "10",
      "TRY_COUNT_LIMIT": "5",
      "AMOUNT": "1250,00",
      "CURRENCY": "TRY",
      "SUCCESS_COUNT": "3",
      "DEALER_REF_NO": "ORDER_REF_NUMBER",
      "COSTUMER_GSM": "5553332211",
      "COSTUMER_EMAIL": "[email protected]",
      "COSTUMER_NAME": "TEST USER",
      "COSTUMER_ADRESS": "TEST ADRESS",
      "RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS": [
        { 
        "RECURRING_NO": 1,
        "PAYMENT_DATE": "24.06.2022",
        "REF_NO": "REF_NO_1",
        "STATUS": "Başarılı",
        "TRIES_COUNT": "1",
        "SUCCESS_DATE": "24.06.2022",
        "PAYMENT_ID": "343312",
        "IS_ACTIVE": "true",
        "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": [
            {
            "PAYMENT_ID": "343312",
            "STATUS": "Başarılı",
            "DESCRIPTION": "Başarılı"
            "TRY_DATE": "24.06.2022"
            }
          ]
        },
        { 
        "RECURRING_NO": 2,
        "PAYMENT_DATE": "24.07.2022",
        "REF_NO": "REF_NO_2",
        "STATUS": "Bekliyor",
        "TRIES_COUNT": "0",
        "SUCCESS_DATE": null,
        "PAYMENT_ID": null,
        "IS_ACTIVE": "true",
        "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": []
        }
      ]
    }
  ]
}
                      
                    

İşlem listeleme servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem listeleme servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated