İşlem Sorgulama Servisi

İşlem Sorgulama Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/RecurringPaymentQuery

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

İşlem Sorgulama Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

{
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "ORDER_REF_NUMBER" : "0.54251300 1595848596|93"
}
                    

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

İşlem Sorgulama Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

İşlem sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

İşlem sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

STATUS

string

Evet

İşlem sorgulama işlemi sonucu durum bilgisidir.

ID

string

Evet

Tekrarlı ödeme id bilgisi

DATE

string

Evet

Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.

RECURRING_COUNT

string

Evet

Tekrar sayısı

TRY_COUNT_LIMIT

int

Evet

Tekrarı deneme sayısı

AMOUNT

string

Evet

Tekrarlı ödeme tutar bilgisi

CURRENCY

string

Evet

Tekrarlı ödeme işlemi para birimidir.('TRY','USD','EUR')

SUCCES_COUNT

string

Evet

Tekrarlı ödemeye ait başarılı tekrar sayısı bilgisi

DEALER_REF_NO

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.

CUSTOMER_GSM

string

Evet

Müşteri telefon bilgisidir.

CUSTOMER_EMAIL

string

Evet

Müşteri email bilgisidir.

COSTUMER_NAME

string

Evet

Müşteri isim bilgisidir.

COSTUMER_ADRESS

string

Evet

Müşteri adres bilgisidir.

RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS

ParametreTipZorunluAçıklama

RECURRING_NO

int

Evet

N. tekrar

PAYMENT_DATE

string

Evet

Tekrarın çekileceği tarih

REF_NO

int

Evet

Tekrara ait referans numarası bilgisi. Ödeme işlemi sorgulama ve tekrar iptal etme servisinde kullanılabilir.

STATUS

string

Evet

Durum bilgisi.

TRIES_COUNT

string

Evet

Tekrarın denenme sayısı.

SUCCES_DATE

string

Evet

Tekrarın başarılı olduğu tarih.

PAYMENT_ID

array

Evet

Tekrar başarılı ise ödeme id bilgisi.

IS_ACTIVE

array

Evet

Tekrarın aktiflik durumu

RECURRING_PAYMENT_TRIES

ParametreTipZorunluAçıklama

PAYMENT_ID

string

Evet

Ödeme id bilgisi.

STATUS

string

Evet

Tekrar deneme durumu.

DESCRIPTION

string

Evet

Tekrar denemesine ait açıklama.

TRY_DATE

string

Evet

Tekrar denemesinin yapıldığı tarih.

İşlem Sorgulama Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

{
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "ID": 343666,
  "DATE": "24.06.2022",
  "RECURRING_COUNT": "10",
  "TRY_COUNT_LIMIT": "5",
  "AMOUNT": "1250,00",
  "CURRENCY": "TRY",
  "SUCCESS_COUNT": "3",
  "DEALER_REF_NO": "ORDER_REF_NUMBER",
  "COSTUMER_GSM": "5553332211",
  "COSTUMER_EMAIL": "[email protected]",
  "COSTUMER_NAME": "TEST USER",
  "COSTUMER_ADRESS": "TEST ADRESS",
  "RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS": [
      { 
      "RECURRING_NO": 1,
      "PAYMENT_DATE": "24.06.2022",
      "REF_NO": "REF_NO_1",
      "STATUS": "Başarılı",
      "TRIES_COUNT": "1",
      "SUCCESS_DATE": "24.06.2022",
      "PAYMENT_ID": "343312",
      "IS_ACTIVE": "true",
      "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": [
          {
          "PAYMENT_ID": "343312",
          "STATUS": "Başarılı",
          "DESCRIPTION": "Başarılı"
          "TRY_DATE": "24.06.2022"
          }
        ]
      },
      { 
      "RECURRING_NO": 2,
      "PAYMENT_DATE": "24.07.2022",
      "REF_NO": "REF_NO_2",
      "STATUS": "Bekliyor",
      "TRIES_COUNT": "0",
      "SUCCESS_DATE": null,
      "PAYMENT_ID": null,
      "IS_ACTIVE": "true",
      "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": []
      }
   ]
}                 

İşlem sorgulama servis cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem sorgulama servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated