Transfer Listeleme Servisi

Dekont Listeleme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
http://posservice.esnekpos.com/api/services/GetExtractList
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
START_DATE
string
Evet
Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.
END_DATE
string
Evet
Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234" ,
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
"START_DATE" : "01-06-2020",
"END_DATE" : "05-06-2020"
}
Dekont Listeleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Dekont Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
EXTRACT_ID
array
Evet
İşlem dekont numarasıdır.
MERCHANT_ID
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir.
SUB_MERCHANT_EXTERNAL_ID
string
Evet
Pazaryerlerine ait mağazalar için oluşturulan eşsiz id bilgisidir.
MERCHANT_DISPLAY_NAME
string
Evet
Üye iş yeri isim bilgisidir.
SALES_COUNT
string
Evet
Mevcut dekont (ödeme) için satış (transaction) adet bilgisidir.
RETURN_COUNT
string
Evet
RETURN_AMOUNT
string
Evet
TRANSFERRED_AMOUNT
string
Evet
Transfer edilen tutar bilgisidir.
CURRENCY
string
Evet
Transfer para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır.
STATUS_NAME
string
Evet
Transfere ait durum isim bilgisidir.
STATUS_ID
string
Evet
Transfere ait durum id bilgisidir.
TRANSFERRED_DATE
string
Evet
Transfere ait tarih bilgisidir.
TRANSACTIONS
array
Evet
Dekonta ait gerçekleşen işlem hareketlerini içeren Json dizisidir.
PAYMENT_ID
string
Evet
İşlem hareketine ödeme id bilgisidir.
TRANSACTION_ID
string
Evet
İşlem hareketi id bilgisidir.
TRANSACTION_DETAIL_ID
string
Evet
İşlem hareketi detay id bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
array
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
DATE
array
Evet
İşlem tarihi bilgisidir.
PAYMENT_AMOUNT
array
Evet
İşlem hareketine ait ödeme tutarı bilgisidir.
AMOUNT
array
Evet
İşlem hareketine ait ödeme tutarı bilgisidir.
STATUS_NAME
array
Evet
İşlem hareketine ait durum isim bilgisidir.
STATUS_ID
array
Evet
İşlem hareketine ait durum id bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Dekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS
string
Evet
Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir.
{
"EXTRACTS": [
{
"EXTRACT_ID": 1111,
"MERCHANT_ID": 89889,
"SUB_MERCHANT_EXTERNAL_ID": "null",
"MERCHANT_DISPLAY_NAME": "DISPLAY NAME",
"SALES_COUNT": 1,
"SALES_AMOUNT": "53,53",
"RETURN_COUNT": 0,
"RETURN_AMOUNT": "0,00",
"TRANSFERRED_AMOUNT": "53,53",
"CURRENCY": "TRY",
"STATUS_NAME": "Ödendi",
"STATUS_ID": 2,
"TRANSFERRED_DATE": "1.06.2020 13:13:18",
"TRANSACTIONS": [
{
"PAYMENT_ID": 828282,
"TRANSACTION_ID": 222333,
"TRANSACTION_DETAIL_ID": 505050,
"ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|939",
"DATE": "7.05.2020 20:47:03",
"PAYMENT_AMOUNT": "69,79",
"AMOUNT": "53,53",
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3
}
]
},
{
"EXTRACT_ID": 2222,
"MERCHANT_ID": null,
"SUB_MERCHANT_EXTERNAL_ID": "99991",
"MERCHANT_DISPLAY_NAME": "DISPLAY NAME",
"SALES_COUNT": 3,
"SALES_AMOUNT": "594,84",
"RETURN_COUNT": 0,
"RETURN_AMOUNT": "0,00",
"TRANSFERRED_AMOUNT": "594,84",
"CURRENCY": "TRY",
"STATUS_NAME": "Ödendi",
"STATUS_ID": 2,
"TRANSFERRED_DATE": "1.06.2020 13:11:26",
"TRANSACTIONS": [
{
"PAYMENT_ID": 767676,
"TRANSACTION_ID": 21212121,
"TRANSACTION_DETAIL_ID": 4347,
"ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|935",
"DATE": "1.05.2020 09:21:30",
"PAYMENT_AMOUNT": "178,24",
"AMOUNT": "131,63",
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3
},
{
"PAYMENT_ID": 81295,
"TRANSACTION_ID": 232323,
"TRANSACTION_DETAIL_ID": 49494949,
"ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|936",
"DATE": "6.05.2020 19:20:31",
"PAYMENT_AMOUNT": "379,99",
"AMOUNT": "297,75",
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3
},
{
"PAYMENT_ID": 818181,
"TRANSACTION_ID": 242424,
"TRANSACTION_DETAIL_ID": 46464646,
"ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|937",
"DATE": "6.05.2020 20:02:38",
"PAYMENT_AMOUNT": "207,59",
"AMOUNT": "165,46",
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3
}
]
}
],
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"STATUS": "SUCCESS"
}
İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.
Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;
Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;
STATUS_ID
STATUS_NAME
Açıklama
3
Ödeme - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
4
Ödeme - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
5
İptal - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
6
İptal - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
7
İade - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
8
İade - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.