Transfer Listeleme Servisi

Dekont Listeleme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

http://base-url/api/services/GetExtractList

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

START_DATE

string

Evet

Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.

END_DATE

string

Evet

Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "START_DATE" : "01-06-2020",
   "END_DATE" : "05-06-2020"
}
                    

Dekont Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Dekont Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

EXTRACT_ID

array

Evet

İşlem dekont numarasıdır.

MERCHANT_ID

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir.

SUB_MERCHANT_EXTERNAL_ID

string

Evet

Pazaryerlerine ait mağazalar için oluşturulan eşsiz id bilgisidir.

MERCHANT_DISPLAY_NAME

string

Evet

Üye iş yeri isim bilgisidir.

SALES_COUNT

string

Evet

Mevcut dekont (ödeme) için satış (transaction) adet bilgisidir.

RETURN_COUNT

string

Evet

RETURN_AMOUNT

string

Evet

TRANSFERRED_AMOUNT

string

Evet

Transfer edilen tutar bilgisidir.

CURRENCY

string

Evet

Transfer para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır.

STATUS_NAME

string

Evet

Transfere ait durum isim bilgisidir.

STATUS_ID

string

Evet

Transfere ait durum id bilgisidir.

TRANSFERRED_DATE

string

Evet

Transfere ait tarih bilgisidir.

TRANSACTIONS

array

Evet

Dekonta ait gerçekleşen işlem hareketlerini içeren Json dizisidir.

PAYMENT_ID

string

Evet

İşlem hareketine ödeme id bilgisidir.

TRANSACTION_ID

string

Evet

İşlem hareketi id bilgisidir.

TRANSACTION_DETAIL_ID

string

Evet

İşlem hareketi detay id bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

array

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.

DATE

array

Evet

İşlem tarihi bilgisidir.

PAYMENT_AMOUNT

array

Evet

İşlem hareketine ait ödeme tutarı bilgisidir.

AMOUNT

array

Evet

İşlem hareketine ait ödeme tutarı bilgisidir.

STATUS_NAME

array

Evet

İşlem hareketine ait durum isim bilgisidir.

STATUS_ID

array

Evet

İşlem hareketine ait durum id bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Dekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

STATUS

string

Evet

Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir.

                      
{
  "EXTRACTS": [
    {
      "EXTRACT_ID": 1111,
      "MERCHANT_ID": 89889,
      "SUB_MERCHANT_EXTERNAL_ID": "null",
      "MERCHANT_DISPLAY_NAME": "DISPLAY NAME",
      "SALES_COUNT": 1,
      "SALES_AMOUNT": "53,53",
      "RETURN_COUNT": 0,
      "RETURN_AMOUNT": "0,00",
      "TRANSFERRED_AMOUNT": "53,53",
      "CURRENCY": "TRY",
      "STATUS_NAME": "Ödendi",
      "STATUS_ID": 2,
      "TRANSFERRED_DATE": "1.06.2020 13:13:18",
      "TRANSACTIONS": [
        {
          "PAYMENT_ID": 828282,
          "TRANSACTION_ID": 222333,
          "TRANSACTION_DETAIL_ID": 505050,
          "ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|939",
          "DATE": "7.05.2020 20:47:03",
          "PAYMENT_AMOUNT": "69,79",
          "AMOUNT": "53,53",
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3
        }
      ]
    },
    {
      "EXTRACT_ID": 2222,
      "MERCHANT_ID": null,
      "SUB_MERCHANT_EXTERNAL_ID": "99991",
      "MERCHANT_DISPLAY_NAME": "DISPLAY NAME",
      "SALES_COUNT": 3,
      "SALES_AMOUNT": "594,84",
      "RETURN_COUNT": 0,
      "RETURN_AMOUNT": "0,00",
      "TRANSFERRED_AMOUNT": "594,84",
      "CURRENCY": "TRY",
      "STATUS_NAME": "Ödendi",
      "STATUS_ID": 2,
      "TRANSFERRED_DATE": "1.06.2020 13:11:26",
      "TRANSACTIONS": [
        {
          "PAYMENT_ID": 767676,
          "TRANSACTION_ID": 21212121,
          "TRANSACTION_DETAIL_ID": 4347,
          "ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|935",
          "DATE": "1.05.2020 09:21:30",
          "PAYMENT_AMOUNT": "178,24",
          "AMOUNT": "131,63",
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3
        },
        {
          "PAYMENT_ID": 81295,
          "TRANSACTION_ID": 232323,
          "TRANSACTION_DETAIL_ID": 49494949,
          "ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|936",
          "DATE": "6.05.2020 19:20:31",
          "PAYMENT_AMOUNT": "379,99",
          "AMOUNT": "297,75",
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3
        },
        {
          "PAYMENT_ID": 818181,
          "TRANSACTION_ID": 242424,
          "TRANSACTION_DETAIL_ID": 46464646,
          "ORDER_REF_NUMBER": "0.54251300 1595848596|937",
          "DATE": "6.05.2020 20:02:38",
          "PAYMENT_AMOUNT": "207,59",
          "AMOUNT": "165,46",
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3
        }
      ]
    }
  ],
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS"
}
                    

İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;

Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;

STATUS_IDSTATUS_NAMEAçıklama

3

Ödeme - Başarılı

Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

4

Ödeme - Başarısız

Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

5

İptal - Başarılı

Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

6

İptal - Başarısız

Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

7

İade - Başarılı

Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

8

İade - Başarısız

Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

Last updated