Ödeme Alma Servisi

Ödeme Alma Servisi

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/pay/RecurringPayment

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Ödeme Alma Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

BACK_URL

string

Evet

İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu JSON formatında POST edilerek gönderilir.

PRICES_CURRENCY

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.

ORDER_AMOUNT

string

Evet

Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.

REPEAT

int

Evet

Tekrar sayısı.

TRIES_COUNT

string

Evet

Tekrarı deneme sayısı.

START_DATE

string

Evet

Tekrarlı ödemenin başlangıç tarihi

CARDS

ParametreTipZorunluAçıklama

CC_NUMBER

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.

EXP_MONTH

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.

EXP_YEAR

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.

CC_CVV

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.

CC_OWNER

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.

CUSTOMER

ParametreTipZorunluAçıklama

FIRST_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.

LAST_NAME

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.

MAIL

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.

PHONE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.

CITY

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.

STATE

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.

ADDRESS

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.

CLIENT_IP

string

Evet

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) IP adres bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "Config" : {
    "MERCHANT": "TEST1234", 
    "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
    "BACK_URL" : "İşlem sonucunun üye iş yerine döndürüleceği url adresi",
    "PRICES_CURRENCY":"TRY",
    "ORDER_REF_NUMBER":"ORDER_REF_NUMBER",
    "ORDER_AMOUNT":"100.00",
    "REPEAT": 5,
    "TRIES_COUNT": 3,
    "START_DATE": "2022-09-06"
  },
  "Cards" : [
    {
    "CC_NUMBER":"4531444531442283",
    "EXP_MONTH":"12",
    "EXP_YEAR":"2026",
    "CC_CVV":"111",
    "CC_OWNER":"TEST USER"
    },
    {
    "CC_NUMBER":"4531444531442283",
    "EXP_MONTH":"12",
    "EXP_YEAR":"2026",
    "CC_CVV":"111",
    "CC_OWNER":"TEST USER"
    }
  ],
  "Customer" : {
    "FIRST_NAME":"Firstname",
    "LAST_NAME":"Lastname",
    "MAIL":"[email protected]",
    "PHONE":"1122356600",
    "CITY":"Istanbul",
    "STATE":"Kağıthane",
    "ADDRESS":"Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406",
    "CLIENT_IP":"123.44.66.38"
  }
}

                      
                    

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Ödeme Alma Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

STATUS

string

Evet

Durum bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

                      
{
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": null,
}
                      
                    

Ödeme Alma servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Ödeme Alma servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

İşlem Sonucu Bildirimi

Ödemeye ait her tekrarın sonucu ödeme alma servisi istek mesajı parametreleri arasında yer alan BACK_URL adresine aşağıdaki değerler ile JSON formatında POST edilerek bildirilir.

                      
{
 "RETURN_CODE": "0",
 "RETURN_MESSAGE": "",
 "ORDER_REF_NUMBER": "212",
 "REPEAT_NUMBER": "1",
 "REPEAT_ORDER_REF_NUMBER": "e4dbfa5e-f0f4-45df-9c43-72ecade89f47507161",
}

Last updated