İşlem İptal Servisi

Android Pos İşlem İptal Servisi

Android Pos İşlem İptal Servisi; başarılı olarak tamamlanan işlemlerin iptal edilebilmesi için kullanılan servistir.

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/OrderReturnPhysical

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Android Pos Ödeme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

Config

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

BACK_URL

string

Evet

İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu form post olarak gönderilir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
    "MERCHANT": "TEST1234",
    "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
    "BACK_URL": "https://posservicetest.esnekpos.com/api/home/PhysicalPaymentLog",
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
}
                      
                    

Android Pos İşlem İptal Servisi Cevap Mesajı;

ervisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Android Pos Ödeme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

Config

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

Sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisi.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Sorgulama işlemi sonucu durum mesajı bilgisi.

STATUS

string

Evet

Durum bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.

REFNO

string

Evet

Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi

                      
{
    "RETURN_CODE": "0",
    "RETURN_MESSAGE": null,
    "STATUS": "SUCCESS",
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
    "REFNO": "REFNO"
}
                      
                    

Android pos işlem iptal servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos işlem iptal servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Servisten dönebilecek Status bilgileri;

RETURN_CODESTATUSAçıklama

0

SUCCESS

Başarılı işlemdir.

100

ERROR

Hatalı işlemdir.

102

AUTHENTICATION_ERROR

Kimlik doğrulama hatası.

105

INSERT_ERROR

Veritabanı kayıt işlemlerinde karşılaşılan hatalarda bu mesaj dönmektedir.

300

ORDER_CANCEL

Ödeme iptal servisinde oluşan hatalarda bu mesaj dönmektedir.

999

UNKNOWN_ERROR

Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.

Last updated