İşlem İptal Servisi

Android Pos İşlem İptal Servisi
Android Pos İşlem İptal Servisi; başarılı olarak tamamlanan işlemlerin iptal edilebilmesi için kullanılan servistir.
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/OrderReturnPhysical
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Android Pos Ödeme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Config
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL
string
Evet
İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu form post olarak gönderilir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"BACK_URL": "https://posservicetest.esnekpos.com/api/home/PhysicalPaymentLog",
"ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
}
Android Pos İşlem İptal Servisi Cevap Mesajı;
ervisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Android Pos Ödeme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Config
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
Sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisi.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Sorgulama işlemi sonucu durum mesajı bilgisi.
STATUS
string
Evet
Durum bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
REFNO
string
Evet
Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": null,
"STATUS": "SUCCESS",
"ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
"REFNO": "REFNO"
}
Android pos işlem iptal servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos işlem iptal servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.
Servisten dönebilecek Status bilgileri;
RETURN_CODE
STATUS
Açıklama
0
SUCCESS
Başarılı işlemdir.
100
ERROR
Hatalı işlemdir.
102
AUTHENTICATION_ERROR
Kimlik doğrulama hatası.
105
INSERT_ERROR
Veritabanı kayıt işlemlerinde karşılaşılan hatalarda bu mesaj dönmektedir.
300
ORDER_CANCEL
Ödeme iptal servisinde oluşan hatalarda bu mesaj dönmektedir.
999
UNKNOWN_ERROR
Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.