Ödeme Onaylama

Pazaryeri Ödeme Onaylama Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/PaymentConfirm

JSON File

Mağaza yada mağazaların ödemelerini almaları için pazaryeri tarafından ödeme tamamlama(onaylama) servisine istek gönderilmelidir. Tahsilata dair tüm mağazalar alacaklarını tahsil ettiğinde pazaryerine kalan tutar transfer edilir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Sorgulama yapılacak ödeme işlemi, ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

EXTERNAL_ID

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "412",
  "SubMerchantDetails": [
    {
      "EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID1"
    },
    {
      "EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID2"
    }
  ]
}
                    

Pazaryeri Ödeme Onaylama Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

Data

string

Evet

Onaylama işlemine ait veri bilgisidir.

ResultCode

string

Evet

Onaylama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

ResultMessage

string

Evet

Onaylama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

Exception

string

Evet

Onaylama işlemi için işlem sırısında gerçekleşen istisna durum bilgisidir.


{
  "Data": null,
  "ResultCode": "0",
  "ResultMessage": "SUCCESS",
  "Exception": null
}
                    

Pazaryeri ödeme onaylama cevap mesajında ResultMessage parametresinin değeri SUCCESS ve ResultCode parametresinin değeri 0 olarak dönmesi onaylama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated