Comment on page

Taksit Ve Oran Listeleme

Taksit ve Oran Listeleme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetInstallments
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
AMOUNT
string
Evet
Taksit ve oran tutar bilgisi
MERCHANT_PUBLIC_TOKEN
string
Hayır
https://pos.esnekpos.com/Pages/DealerProfile.aspx sayfasındaki Merchant Public Token bilgisi. Bu alan gönderildiğinde MERCHANT ve MERCHANT_KEY bilgisi gönderilmemelidir.
BIN
string
Hayır
Kartın ilk 6 hanesi
COMMISSION_FOR_CUSTOMER
int
Evet
Komisyonun müşteriye mi yoksa satıcıya mı yansıtılacağı bilgisi. (0 veya 1 gönderilir)
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234" ,
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"AMOUNT": "1250,00",
"MERCHANT_PUBLIC_TOKEN": "8f72166e-251f-4ae2-b92a-c5364f17109d",
"COMMISSION_FOR_CUSTOMER": 1
}
Taksit ve Oran Listeleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
STATUS
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
FAMILY
string
Evet
Kart ailesi bilgisidir.
INSTALLMENT
int
Evet
Taksit sayısı bilgisidir.
RATE
double
Evet
Komisyon oranı bilgisidir.
AMOUNT_PER_INSTALLMENT
int
Evet
Her bir taksit için tutar bilgisidir.
AMOUNT_TOTAL
int
Evet
Toplam tutar bilgisidir.
AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER
int
Evet
Üye işyerine gönderilen tutar bilgisidir.
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"INSTALLMENTS": [
{
"FAMILY": "bonus",
"INSTALLMENT": 1,
"RATE": 0.03,
"AMOUNT_PER_INSTALLMENT": 0,
"AMOUNT_TOTAL": 0,
"AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER": 0
},
{
"FAMILY": "bonus",
"INSTALLMENT": 2,
"RATE": 0.042,
"AMOUNT_PER_INSTALLMENT": 0,
"AMOUNT_TOTAL": 0,
"AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER": 0
} ,
.
.
.
{
"FAMILY": "axess",
"INSTALLMENT": 1,
"RATE": 0.03,
"AMOUNT_PER_INSTALLMENT": 0,
"AMOUNT_TOTAL": 0,
"AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER": 0
},
.
.
.
]
}