Kart Ekleme Servisi

Kart Ekleme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/RecurringPaymentCardAdd

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Kart Ekleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Kart ekleme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

CARD

object

Evet

EYVCREDİTCARD

ParametreTipZorunluAçıklama

CC_NUMBER

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.

EXP_MONTH

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.

EXP_YEAR

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.

CC_CVV

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.

CC_OWNER

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
  "CARD" : {
    "CC_NUMBER": "4531444531442283",
    "EXP_MONTH": "12",
    "EXP_YEAR": "2026",
    "CC_CVV": "111",
    "CC_OWNER": "TEST USER"
  }
}
                    

Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

Kart ekleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Kart ekleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

                      
{
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
                    

Kart ekleme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi işlem kart ekleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated