Kart İptal Etme Servisi

Kart İptal Etme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/RecurringPaymentCancel

JSON File

ervise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Kart İptal Etme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek kart işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

CARD_ID

string

Evet

Kart listeleme servisimizden dönen kart bilgileri arasındaki CARD_ID bilgisidir. İptal edilecek kart işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

{
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
  "CARD_ID": "13"
}
                    

Kart İptal Etme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Kart İptal Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

Kart ekleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Kart ekleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

{
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
                    

Kart iptal etme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi kart iptal etme servisi başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated