İade Talebi

Pazaryeri İade Talebi Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/OrderReturn
JSON File
İade talebinde hangi magazaya ait ödemenin iade olması gerektiğini belirtmek için SubMerchantDetails alanı doldurulmalıdır.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
int
Evet
Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek ödeme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
AMOUNT
string
Evet
İşlem yapılmak istenen referans numarasına ait İptal/İade tutar bilgisidir.
EXTERNAL_ID
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT
string
Evet
Mağaza(submerchant)'dan kesilecek tutar bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"ORDER_REF_NUMBER": "412",
"AMOUNT": "5",
"SubMerchantDetails":[{
"EXTERNAL_ID":"EXTERNAL_ID1",
"AMOUNT":"5.00"
}]
}
Pazaryeri İade Talebi Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
İade işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
İade işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS
string
Evet
İade işlemi sonucu durum bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
REFNO
string
Evet
İade işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisidir.
{
"RETURN_CODE": "00",
"RETURN_MESSAGE": "₺5,00 iade talebiniz alınmıştır.",
"STATUS": "ORDER_CANCEL",
"ORDER_REF_NUMBER": 412,
"REFNO": null
}
Pazaryeri iade talebi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri ORDER_CANCEL ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi onaylama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.