İade Talebi

Pazaryeri İade Talebi Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/OrderReturn

JSON File

İade talebinde hangi magazaya ait ödemenin iade olması gerektiğini belirtmek için SubMerchantDetails alanı doldurulmalıdır.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

int

Evet

Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek ödeme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

AMOUNT

string

Evet

İşlem yapılmak istenen referans numarasına ait İptal/İade tutar bilgisidir.

EXTERNAL_ID

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.

AMOUNT

string

Evet

Mağaza(submerchant)'dan kesilecek tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "412",
  "AMOUNT": "5",
  "SubMerchantDetails":[{ 
   "EXTERNAL_ID":"EXTERNAL_ID1",
   "AMOUNT":"5.00" 
   }]
}
                    

Pazaryeri İade Talebi Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

RETURN_CODE

string

Evet

İade işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

İade işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

STATUS

string

Evet

İade işlemi sonucu durum bilgisidir.

ORDER_REF_NUMBER

string

Evet

Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.

REFNO

string

Evet

İade işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisidir.

                      
{
  "RETURN_CODE": "00",
  "RETURN_MESSAGE": "₺5,00 iade talebiniz alınmıştır.",
  "STATUS": "ORDER_CANCEL",
  "ORDER_REF_NUMBER": 412,
  "REFNO": null
}
                    

Pazaryeri iade talebi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri ORDER_CANCEL ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi onaylama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated