Mağaza Sorgulama

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/SubMerchantQuery

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Pazaryeri Mağaza Sorgulama İstek Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

EXTERNAL_ID

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır. Diğer istek paremetrelerinde kullanılacak bu mağazanın unique bilgisi bu bilgidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

{
  "MERCHANT":"TEST1234",
  "MERCHANT_KEY":"4oK12326hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "EXTERNAL_ID":"a5s1239f6465s1-s164g4r6q"
}

Pazaryeri Mağaza Sorgulama Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

STATUS

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.

RETURN_CODE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

SUBMERCHANT_DETAIL

array

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin detay bilgisidir.

SUBMERCHANT DETAIL

ParametreTipZorunluAçıklama

NAME

string

Evet

Üye iş yerine(Pazaryeri) ait isim bilgisidir.

OWNER_NAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin ad bilgisidir.

OWNER_SURNAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin soyad bilgisidir.

OWNER_IDENTITY_NUMBER

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin T.C. Kimlik Numarası bilgisidir.

EMAIL

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin e-mail bilgisidir.

GSM

string

Evet

Mağaza(submerchant) sahibinin telefon bilgisidir.

COMPANY_NAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) ad bilgisidir.

TAX_OFFICE

string

Evet

Mağaza(submerchant) vergi dairesi bilgisidir.

TAX_NUMBER

string

Evet

Mağaza(submerchant) vergi numarası bilgisidir.

BANK_NAME

string

Evet

Mağaza(submerchant) için ödemelerin yapılacağı hesaba ait hesap sahibinin adı veya şirketin ad bilgisidir.

TYPE

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant)deki tip bilgisidir. PERSONAL veya PERSONAL_COMPANY veya COMPANY olarak tanımlanacaktır. Şahıs olarak satış yapan mağazalar için PERSONAL, Şahıs şirketleri için PERSONAL_COMPANY, Şirketler için COMPANY seçeneği seçilmelidir.

IS_ACTIVE

bool?

Evet

Mağaza(submerchant) için aktiflik durum bilgisidir.

{
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS"
  "MERCHANT_DETAIL": {
    "NAME": "ELEKSE",
    "OWNER_NAME": "TEST NAME",
    "OWNER_SURNAME": "TEST SURNAME",
    "OWNER_IDENTITY_NUMBER": "12345678910",
    "EMAIL": "[email protected]",
    "GSM": "5345552583",
    "COMPANY_NAME": "ELEKSE ÖDEME KURULUŞU VE PARA A.Ş.",
    "TAX_OFFICE": "Kağıthane",
    "TAX_NUMBER": "",
    "BANK_NAME": "kuveytturk",
    "TYPE": "PERSONAL",
    "IS_ACTIVE": true,
    "BANK_ACCOUNTS": [
      {
        "IBAN": "TR111111111111111111111111",
        "CURRENCY": "TRY"
      }
    ]
  }
}

İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated