Android Pos İşlem Listeleme Servisi

Android Pos İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetPaymentList
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
START_DATE
string
Evet
Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.
END_DATE
string
Evet
Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
"START_DATE" : "01-06-2020",
"END_DATE" : "05-06-2020"
}
Android Pos İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Android Pos İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
ID
int
Evet
Ödeme için sistem tarafından oluşturulan id bilgisidir.
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz isim bilgisidir.
DEALERID
int
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir.
DEALER_CODE
int
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kod bilgisidir.
INSERT_DATETIME
string
Evet
Ödemenin sisteme kaydedildiği zaman bilgisidir.
CARD_TYPE
string
Evet
Kart tipi bilgisidir.
CARD_NUMBER
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.
CARD_NAME
string
Evet
Kart isim bilgisidir.
CARD_BANK_NAME
string
Evet
Kartın ait olduğu banka bilgisidir.
CARD_FAMILY
string
Evet
Kart ailesi bilgisidir.
CURRENCY
string
Evet
Ödeme para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır.
VIRTUALPOS_NAME
string
Evet
Sanal pos isim bilgisidir.
STATUS_NAME
string
Evet
Durum bilgisidir.
INSTALLMENT
int
Evet
Ödeme işlemine ait taksit bilgisidir.
AMOUNT
string
Evet
Ödeme işlemine ait miktar bilgisidir.
COMMISSION_AMOUNT
double
Evet
Komisyon miktarı bilgisidir.
VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT
double
Evet
Sanal pos komisyon miktarı bilgisidir.
DEALER_PAYMENT_REF_CODE
string
Evet
Üye iş yeri ödeme referans kod bilgisidir.
COMMISSION_RATE
double
Evet
Komisyon oranı bilgisidir.
CUSTOMER_NAME
string
Evet
Müşteri isim bilgisidir.
CUSTOMER_GSM
string
Evet
Müşteri telefon bilgisidir.
USER_NAME
string
Evet
Kullanıcı adı bilgisidir.
CANCEL_REQUEST
string
Evet
İptal isteği olup olmadığı bilgisidir.
DEALER_NAME
string
Evet
Üye iş yeri isim bilgisidir.
STATUS_ID
int
Evet
Durum id bilgisidir.
JSONDATE
string
Evet
Json tarih bilgisidir.
JSONPAYMENT
string
Evet
Json ödeme bilgisidir.
CC_HASH
string
Evet
Kredi katı hash bilgisidir.
PAYMENT_BANK_CODE
string
Evet
Bankadan ödeme işlemi için dönen ödeme kodu bilgisidir.
TRANSACTIONS
array
Evet
Ödeme işlemine ait gerçekleşen tüm işlem hareketlerine ait hareket detaylarını içeren Json nesne dizisidir.
PHYSICAL_POS_ID
int
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştiği posun benzersiz numarası..
PHYSICAL_POS_TITLE
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştiği posun adı.
PAYMENT_WAY
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleşme yöntemi.
TRANSACTION
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
TRANSACTION_ID
int
Evet
Alt işlem hareketine ait benzersiz id bilgisidir.
STATUS_NAME
string
Evet
Alt işlem hareketine ait durum bilgisidir.
STATUS_ID
int
Evet
Alt işlem hareketine ait durum id bilgisidir.
AMOUNT
string
Evet
Alt işlem hareketine ait tutar bilgisidir.
DATE
string
Evet
Alt işlem hareketine ait tarih bilgisidir.
MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
string
Evet
Bu kısımda ödeme işlemine bağlı gerçekleşen alt işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.
SUB_MERCHANT_DETAILS
array
Evet
Bu kısım sadece pazaryeri üye iş yerleri için dolu gelecektir. Diğer üye iş yerleri için bu alandaki bilgiler "null" olarak döner. Ödeme işleminde gerçekleşen tutarın ne kadarının pazaryerine ait hangi mağazalara gönderildiği veya gönderileceği bilgisidir.
SUB_MERCHANT_DETAILS
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
EXTERNAL_ID
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT
string
Evet
Ödeme işlemindeki tutarın mağazaya gönderilecek veye gönderilen kısımıdır.
DATE
string
Evet
İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
string
Evet
Bu kısımda magazaya ait işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
EXTRACT_ID
int
Evet
Alt işlem transfer numarasıdır.
SENDED_AMOUNT
string
Evet
Transfer edilen tutar bilgisidir.
SENDED_DATE
string
Evet
Transfer edilen tarih bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Dekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS
string
Evet
Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir.
{
"paymentList": [
{
"ID": 000001,
"MERCHANT": "TEST1234",
"DEALERID": 1,
"DEALER_CODE": 1,
"INSERT_DATETIME": "/Date(1591127723720)/",
"CARD_TYPE": "DEBIT",
"CARD_NUMBER": "654321******1234",
"CARD_NAME": "Name Surname",
"CARD_BANK_NAME": "turkekonomibankasia.s.",
"CARD_FAMILY": null,
"CURRENCY": "TRY",
"VIRTUALPOS_NAME": "İş Bankası",
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3,
"INSTALLMENT": 1,
"AMOUNT": 88.50,
"COMMISSION_AMOUNT": 1.9912500,
"VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.9027000,
"DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "20202020202020",
"COMMISSION_RATE": 0.02250,
"CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
"CUSTOMER_GSM": "5435434343",
"USER_NAME": null,
"CANCEL_REQUEST": false,
"DEALER_NAME": null,
"JSONDATE": null,
"JSONPAYMENT": null,
"CC_HASH": null,
"PAYMENT_BANK_CODE": "444444",
"TRANSACTIONS": [
{
"TRANSACTION_ID": 343666,
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3,
"AMOUNT": "88,50",
"DATE": "19.04.2020 18:35:09",
"MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
"EXTRACT_ID": 5715,
"SENDED_AMOUNT": "7,42",
"SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
},
"SUB_MERCHANT_DETAILS": [
{
"EXTERNAL_ID": "999999",
"AMOUNT": "79,09",
"DATE": "19.04.2020 18:35:09",
"SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
"EXTRACT_ID": 5779,
"SENDED_AMOUNT": "79,09",
"SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
}
}
]
}
]
},
{
"ID": 000002,
"MERCHANT": "TEST1234",
"DEALERID": 1,
"DEALER_CODE": 1,
"INSERT_DATETIME": "/Date(1591127580893)/",
"CARD_TYPE": "DEBIT",
"CARD_NUMBER": "123456******9876",
"CARD_NAME": "Name Surname",
"CARD_BANK_NAME": "ziraat",
"CARD_FAMILY": null,
"CURRENCY": "TRY",
"VIRTUALPOS_NAME": "Ziraatbank",
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarısız",
"STATUS_ID": 3,
"INSTALLMENT": 1,
"AMOUNT": 47.89,
"COMMISSION_AMOUNT": 1.0775250,
"VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.4884780,
"DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "30303030303030",
"COMMISSION_RATE": 0.02250,
"CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
"CUSTOMER_GSM": "5435434343",
"USER_NAME": null,
"CANCEL_REQUEST": false,
"DEALER_NAME": null,
"JSONDATE": null,
"JSONPAYMENT": null,
"CC_HASH": null,
"PAYMENT_BANK_CODE": "222222",
"TRANSACTIONS": [
{
"TRANSACTION_ID": 343666,
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3,
"AMOUNT": "47,89",
"DATE": "19.04.2020 18:35:09",
"MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
"EXTRACT_ID": 5715,
"SENDED_AMOUNT": "2,88",
"SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
},
"SUB_MERCHANT_DETAILS": [
{
"EXTERNAL_ID": "999999",
"AMOUNT": "43,93",
"DATE": "19.04.2020 18:35:09",
"SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
"EXTRACT_ID": 5779,
"SENDED_AMOUNT": "43,93",
"SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
}
}
]
}
]
}
],
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"STATUS": "SUCCESS"
}
İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.
Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;
Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;
STATUS_ID
STATUS_NAME
Açıklama
3
Ödeme - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
4
Ödeme - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
5
İptal - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
6
İptal - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
7
İade - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
8
İade - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.