Android Pos İşlem Listeleme Servisi

Android Pos İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;

MetodAPI URLParametreler

POST

https://base-url/api/services/GetPaymentList

JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

ParametreTipZorunluAçıklama

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.

MERCHANT_KEY

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

START_DATE

string

Evet

Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.

END_DATE

string

Evet

Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
   "MERCHANT": "TEST1234", 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "START_DATE" : "01-06-2020",
   "END_DATE" : "05-06-2020"
}
                    

Android Pos İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Android Pos İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

ParametreTipZorunluAçıklama

ID

int

Evet

Ödeme için sistem tarafından oluşturulan id bilgisidir.

MERCHANT

string

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz isim bilgisidir.

DEALERID

int

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir.

DEALER_CODE

int

Evet

Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kod bilgisidir.

INSERT_DATETIME

string

Evet

Ödemenin sisteme kaydedildiği zaman bilgisidir.

CARD_TYPE

string

Evet

Kart tipi bilgisidir.

CARD_NUMBER

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.

CARD_NAME

string

Evet

Kart isim bilgisidir.

CARD_BANK_NAME

string

Evet

Kartın ait olduğu banka bilgisidir.

CARD_FAMILY

string

Evet

Kart ailesi bilgisidir.

CURRENCY

string

Evet

Ödeme para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır.

VIRTUALPOS_NAME

string

Evet

Sanal pos isim bilgisidir.

STATUS_NAME

string

Evet

Durum bilgisidir.

INSTALLMENT

int

Evet

Ödeme işlemine ait taksit bilgisidir.

AMOUNT

string

Evet

Ödeme işlemine ait miktar bilgisidir.

COMMISSION_AMOUNT

double

Evet

Komisyon miktarı bilgisidir.

VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT

double

Evet

Sanal pos komisyon miktarı bilgisidir.

DEALER_PAYMENT_REF_CODE

string

Evet

Üye iş yeri ödeme referans kod bilgisidir.

COMMISSION_RATE

double

Evet

Komisyon oranı bilgisidir.

CUSTOMER_NAME

string

Evet

Müşteri isim bilgisidir.

CUSTOMER_GSM

string

Evet

Müşteri telefon bilgisidir.

USER_NAME

string

Evet

Kullanıcı adı bilgisidir.

CANCEL_REQUEST

string

Evet

İptal isteği olup olmadığı bilgisidir.

DEALER_NAME

string

Evet

Üye iş yeri isim bilgisidir.

STATUS_ID

int

Evet

Durum id bilgisidir.

JSONDATE

string

Evet

Json tarih bilgisidir.

JSONPAYMENT

string

Evet

Json ödeme bilgisidir.

CC_HASH

string

Evet

Kredi katı hash bilgisidir.

PAYMENT_BANK_CODE

string

Evet

Bankadan ödeme işlemi için dönen ödeme kodu bilgisidir.

TRANSACTIONS

array

Evet

Ödeme işlemine ait gerçekleşen tüm işlem hareketlerine ait hareket detaylarını içeren Json nesne dizisidir.

PHYSICAL_POS_ID

int

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştiği posun benzersiz numarası..

PHYSICAL_POS_TITLE

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleştiği posun adı.

PAYMENT_WAY

string

Evet

Ödeme işleminin gerçekleşme yöntemi.

TRANSACTION

ParametreTipZorunluAçıklama

TRANSACTION_ID

int

Evet

Alt işlem hareketine ait benzersiz id bilgisidir.

STATUS_NAME

string

Evet

Alt işlem hareketine ait durum bilgisidir.

STATUS_ID

int

Evet

Alt işlem hareketine ait durum id bilgisidir.

AMOUNT

string

Evet

Alt işlem hareketine ait tutar bilgisidir.

DATE

string

Evet

Alt işlem hareketine ait tarih bilgisidir.

MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL

string

Evet

Bu kısımda ödeme işlemine bağlı gerçekleşen alt işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.

SUB_MERCHANT_DETAILS

array

Evet

Bu kısım sadece pazaryeri üye iş yerleri için dolu gelecektir. Diğer üye iş yerleri için bu alandaki bilgiler "null" olarak döner. Ödeme işleminde gerçekleşen tutarın ne kadarının pazaryerine ait hangi mağazalara gönderildiği veya gönderileceği bilgisidir.

SUB_MERCHANT_DETAILS

ParametreTipZorunluAçıklama

EXTERNAL_ID

string

Evet

Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.

AMOUNT

string

Evet

Ödeme işlemindeki tutarın mağazaya gönderilecek veye gönderilen kısımıdır.

DATE

string

Evet

İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.

SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL

string

Evet

Bu kısımda magazaya ait işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.

SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL

ParametreTipZorunluAçıklama

EXTRACT_ID

int

Evet

Alt işlem transfer numarasıdır.

SENDED_AMOUNT

string

Evet

Transfer edilen tutar bilgisidir.

SENDED_DATE

string

Evet

Transfer edilen tarih bilgisidir.

RETURN_CODEstringEvetDekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.

RETURN_MESSAGE

string

Evet

Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.

STATUS

string

Evet

Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir.

                      
{
  "paymentList": [
    {
      "ID": 000001,
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALERID": 1,
      "DEALER_CODE": 1,
      "INSERT_DATETIME": "/Date(1591127723720)/",
      "CARD_TYPE": "DEBIT",
      "CARD_NUMBER": "654321******1234",
      "CARD_NAME": "Name Surname",
      "CARD_BANK_NAME": "turkekonomibankasia.s.",
      "CARD_FAMILY": null,
      "CURRENCY": "TRY",
      "VIRTUALPOS_NAME": "İş Bankası",
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
      "STATUS_ID": 3,
      "INSTALLMENT": 1,
      "AMOUNT": 88.50,
      "COMMISSION_AMOUNT": 1.9912500,
      "VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.9027000,
      "DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "20202020202020",
      "COMMISSION_RATE": 0.02250,
      "CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
      "CUSTOMER_GSM": "5435434343",
      "USER_NAME": null,
      "CANCEL_REQUEST": false,
      "DEALER_NAME": null,
      "JSONDATE": null,
      "JSONPAYMENT": null,
      "CC_HASH": null,
      "PAYMENT_BANK_CODE": "444444",
      "TRANSACTIONS": [
        {
          "TRANSACTION_ID": 343666,
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3,
          "AMOUNT": "88,50",
          "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
          "MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
            "EXTRACT_ID": 5715,
            "SENDED_AMOUNT": "7,42",
            "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
          },
          "SUB_MERCHANT_DETAILS": [
            {
              "EXTERNAL_ID": "999999",
              "AMOUNT": "79,09",
              "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
              "SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
                "EXTRACT_ID": 5779,
                "SENDED_AMOUNT": "79,09",
                "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "ID": 000002,
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALERID": 1,
      "DEALER_CODE": 1,
      "INSERT_DATETIME": "/Date(1591127580893)/",
      "CARD_TYPE": "DEBIT",
      "CARD_NUMBER": "123456******9876",
      "CARD_NAME": "Name Surname",
      "CARD_BANK_NAME": "ziraat",
      "CARD_FAMILY": null,
      "CURRENCY": "TRY",
      "VIRTUALPOS_NAME": "Ziraatbank",
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarısız",
      "STATUS_ID": 3,
      "INSTALLMENT": 1,
      "AMOUNT": 47.89,
      "COMMISSION_AMOUNT": 1.0775250,
      "VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.4884780,
      "DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "30303030303030",
      "COMMISSION_RATE": 0.02250,
      "CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
      "CUSTOMER_GSM": "5435434343",
      "USER_NAME": null,
      "CANCEL_REQUEST": false,
      "DEALER_NAME": null,
      "JSONDATE": null,
      "JSONPAYMENT": null,
      "CC_HASH": null,
      "PAYMENT_BANK_CODE": "222222",
      "TRANSACTIONS": [
        {
          "TRANSACTION_ID": 343666,
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3,
          "AMOUNT": "47,89",
          "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
          "MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
            "EXTRACT_ID": 5715,
            "SENDED_AMOUNT": "2,88",
            "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
          },
          "SUB_MERCHANT_DETAILS": [
            {
              "EXTERNAL_ID": "999999",
              "AMOUNT": "43,93",
              "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
              "SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
                "EXTRACT_ID": 5779,
                "SENDED_AMOUNT": "43,93",
                "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS"
}
                    

İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;

Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;

STATUS_IDSTATUS_NAMEAçıklama

3

Ödeme - Başarılı

Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

4

Ödeme - Başarısız

Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

5

İptal - Başarılı

Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

6

İptal - Başarısız

Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

7

İade - Başarılı

Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

8

İade - Başarısız

Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.

Last updated