Android Pos Listeleme Servisi

Android Pos Listeleme Servisi

Android Pos Listeleme metodu ödeme yapabilecek posların bilgilerinin listelenmesi için kullanılır.

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/ListPhysicalPos JSON File

Android Pos Listeleme Servisi İstek Modeli;

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye işyerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye işyerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                    
 {
  "MERCHANT": " TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": " 4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA=="
 }
                      
                    

Android Pos Listeleme Servisi Cevap Modeli

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet Sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisi.
RETURN_MESSAGE string Evet Sorgulama işlemi sonucu durum mesajı bilgisi.
POST_LIST Array Evet Aktif olan android posların listesi.

POST LIST

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
ID Int Evet Android pos numarası.
TITLE String Evet Android pos başlık bilgisi.
CONNECTED Boolean Evet Android pos bağlantı durumu.
                      
                  
 {
    
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": null,
  "POS_LIST": [
    {
      "ID": 3,
      "TITLE": "testtitle1",
      "CONNECTED": false
    },
    {
      "ID": 5,
      "TITLE": "testtitle2",
      "CONNECTED": false
    }
  ]
 
 }
                      
                    

RETURN_CODE alanı 0 olarak dönmesi, sorgulama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini belirtmektedir.

Android Pos Listeleme Servisi Durum Kodları ve Açıklamaları;

Android Pos Listeleme Servisinden dönen RETURN_CODE açıklamalarının detayları şu şekildedir;

STATUS_ID STATUS_NAME Açıklama
0 SUCCESS Başarılı işlemdir.
100 ERROR Hatalı İşlemdir.
102 AUTHENTICATION_ERROR Kimlik doğrulama hatası.
999 UNKNOWN_ERROR Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.