Comment on page

Üye İşyeri Bakiye Sorgulama Servisi

Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi İstek Modeli;
Bu servis ile birlikte üye iş yeri ve pazar yerleri için alt mağaza bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetDealerBalance
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
CURRENCY
string
Evet
Sorgulanacak bakiyenin para birimidir.('TRY','USD','EUR')
DEALER_SUB_EXTERNAL_ID
string
Evet
Sorgulanacak alt mağazanın üye işyerinde bulunan kimlik bilgisidir. Pazaryeri bakiye sorgulaması için "DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" parametresine mağazanın pazaryeri (merchant) tarafındaki ID bilgisini girmesi gerekmektedir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT" : "TEST1234",
"MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"CURRENCY" : "TRY",
"DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" : null
}
Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
STATUS
string
Evet
Durum bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
DEALER_BALANCE
array
Evet
Bakiye sorgulaması sonucunda istenen detayların bulunduğu bir JSON dizisidir.
DEALER BALANCE
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
DEALER_SUB_ID
int
Evet
Alt üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir.
DEALER_ID
int
Evet
Üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir.
DEALER_TYPE
string
Evet
Üye iş yerinin tip bilgisidir.
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
DEALER_NAME
string
Evet
Üye iş yerine ait isim bilgisidir.
BALANCE
decimal
Evet
Bakiye miktarı bilgisidir.
CURRENCY
string
Evet
Para birimi bilgisidir.
DEPOSIT_BALANCE
decimal
Evet
Teminat bakiyesi bilgisidir.
CHARGEBACK_BALANCE
decimal
Evet
Ödeme itirazı bakiye bilgisidir.
TOTAL_BALANCE
decimal
Evet
Toplam bakiye bilgisidir.
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"DEALER_BALANCE": {
"DEALER_SUB_ID": 0,
"DEALER_ID": 1,
"DEALER_TYPE": "UyeIsyeri",
"MERCHANT": "TEST1234",
"DEALER_NAME": "TEST A.Ş.",
"BALANCE": 24187.2569,
"CURRENCY": "TRY",
"DEPOSIT_BALANCE": 0.00,
"CHARGEBACK_BALANCE": 120.00,
"TOTAL_BALANCE": 24187.2569
}
}