Comment on page

Tekrar İptal Etme Servisi

Tekrar İptal Etme Servisi
Tekrar İptal Etme Servisi İstek Modeli.
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentCancel
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Tekrar İptal Etme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
İşlem sorgulama/listeleme servisinden gelen tekrara ait referans numarası bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"ORDER_REF_NUMBER":"23",
}
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Tekrar İptal Etme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
İptal işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
İptal işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
{
"RETURN_CODE":"0",
"RETURN_MESSAGE":"SUCCESS",
}
Tekrar İptal Etme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi tekrar iptal etme servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.