Comment on page

Ödeme Alma Servisi

Ödeme Alma Servisi
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/pay/RecurringPayment
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Ödeme Alma Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL
string
Evet
İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu JSON formatında POST edilerek gönderilir.
PRICES_CURRENCY
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
ORDER_AMOUNT
string
Evet
Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
REPEAT
int
Evet
Tekrar sayısı.
TRIES_COUNT
string
Evet
Tekrarı deneme sayısı.
START_DATE
string
Evet
Tekrarlı ödemenin başlangıç tarihi
CARDS
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
CC_NUMBER
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.
EXP_MONTH
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.
EXP_YEAR
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.
CC_CVV
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.
CC_OWNER
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.
CUSTOMER
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
FIRST_NAME
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.
LAST_NAME
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.
MAIL
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
PHONE
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CITY
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.
STATE
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.
ADDRESS
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.
CLIENT_IP
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) IP adres bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"Config" : {
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"BACK_URL" : "İşlem sonucunun üye iş yerine döndürüleceği url adresi",
"PRICES_CURRENCY":"TRY",
"ORDER_REF_NUMBER":"ORDER_REF_NUMBER",
"ORDER_AMOUNT":"100.00",
"REPEAT": 5,
"TRIES_COUNT": 3,
"START_DATE": "2022-09-06"
},
"Cards" : [
{
"CC_NUMBER":"4531444531442283",
"EXP_MONTH":"12",
"EXP_YEAR":"2026",
"CC_CVV":"111",
"CC_OWNER":"TEST USER"
},
{
"CC_NUMBER":"4531444531442283",
"EXP_MONTH":"12",
"EXP_YEAR":"2026",
"CC_CVV":"111",
"CC_OWNER":"TEST USER"
}
],
"Customer" : {
"FIRST_NAME":"Firstname",
"LAST_NAME":"Lastname",
"PHONE":"1122356600",
"CITY":"Istanbul",
"STATE":"Kağıthane",
"ADDRESS":"Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406",
"CLIENT_IP":"123.44.66.38"
}
}
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Ödeme Alma Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
STATUS
string
Evet
Durum bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": null,
}
Ödeme Alma servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Ödeme Alma servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.
İşlem Sonucu Bildirimi
Ödemeye ait her tekrarın sonucu ödeme alma servisi istek mesajı parametreleri arasında yer alan BACK_URL adresine aşağıdaki değerler ile JSON formatında POST edilerek bildirilir.
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "",
"ORDER_REF_NUMBER": "212",
"REPEAT_NUMBER": "1",
"REPEAT_ORDER_REF_NUMBER": "e4dbfa5e-f0f4-45df-9c43-72ecade89f47507161",
}