Comment on page

Kart İptal Etme Servisi

Kart İptal Etme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentCancel
JSON File
ervise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Kart İptal Etme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek kart işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
CARD_ID
string
Evet
Kart listeleme servisimizden dönen kart bilgileri arasındaki CARD_ID bilgisidir. İptal edilecek kart işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
"CARD_ID": "13"
}
Kart İptal Etme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Kart İptal Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
Kart ekleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Kart ekleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
Kart iptal etme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi kart iptal etme servisi başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.