Kart Ekleme Servisi

Kart Ekleme Servisi İstek Modeli;

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Kart Ekleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri

EYVCREDİTCARD

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
{
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
  "CARD" : {
    "CC_NUMBER": "4531444531442283",
    "EXP_MONTH": "12",
    "EXP_YEAR": "2026",
    "CC_CVV": "111",
    "CC_OWNER": "TEST USER"
  }
}
                    

Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri

                      
{
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
                    

Kart ekleme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi işlem kart ekleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Last updated