Comment on page

Kart Ekleme Servisi

Kart Ekleme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentCardAdd
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Kart Ekleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Kart ekleme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
CARD
object
Evet
EYVCREDİTCARD
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
CC_NUMBER
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.
EXP_MONTH
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.
EXP_YEAR
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.
CC_CVV
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.
CC_OWNER
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
"CARD" : {
"CC_NUMBER": "4531444531442283",
"EXP_MONTH": "12",
"EXP_YEAR": "2026",
"CC_CVV": "111",
"CC_OWNER": "TEST USER"
}
}
Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
Kart ekleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Kart ekleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
Kart ekleme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi işlem kart ekleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.