Comment on page

İşlem Sorgulama Servisi

İşlem Sorgulama Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentQuery
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
İşlem Sorgulama Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234" ,
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
"ORDER_REF_NUMBER" : "0.54251300 1595848596|93"
}
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
İşlem Sorgulama Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
İşlem sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
İşlem sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS
string
Evet
İşlem sorgulama işlemi sonucu durum bilgisidir.
ID
string
Evet
Tekrarlı ödeme id bilgisi
DATE
string
Evet
Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
RECURRING_COUNT
string
Evet
Tekrar sayısı
TRY_COUNT_LIMIT
int
Evet
Tekrarı deneme sayısı
AMOUNT
string
Evet
Tekrarlı ödeme tutar bilgisi
CURRENCY
string
Evet
Tekrarlı ödeme işlemi para birimidir.('TRY','USD','EUR')
SUCCES_COUNT
string
Evet
Tekrarlı ödemeye ait başarılı tekrar sayısı bilgisi
DEALER_REF_NO
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
CUSTOMER_GSM
string
Evet
Müşteri telefon bilgisidir.
CUSTOMER_EMAIL
string
Evet
Müşteri email bilgisidir.
COSTUMER_NAME
string
Evet
Müşteri isim bilgisidir.
COSTUMER_ADRESS
string
Evet
Müşteri adres bilgisidir.
RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RECURRING_NO
int
Evet
N. tekrar
PAYMENT_DATE
string
Evet
Tekrarın çekileceği tarih
REF_NO
int
Evet
Tekrara ait referans numarası bilgisi. Ödeme işlemi sorgulama ve tekrar iptal etme servisinde kullanılabilir.
STATUS
string
Evet
Durum bilgisi.
TRIES_COUNT
string
Evet
Tekrarın denenme sayısı.
SUCCES_DATE
string
Evet
Tekrarın başarılı olduğu tarih.
PAYMENT_ID
array
Evet
Tekrar başarılı ise ödeme id bilgisi.
IS_ACTIVE
array
Evet
Tekrarın aktiflik durumu
RECURRING_PAYMENT_TRIES
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
PAYMENT_ID
string
Evet
Ödeme id bilgisi.
STATUS
string
Evet
Tekrar deneme durumu.
DESCRIPTION
string
Evet
Tekrar denemesine ait açıklama.
TRY_DATE
string
Evet
Tekrar denemesinin yapıldığı tarih.
İşlem Sorgulama Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"STATUS": "SUCCESS",
"ID": 343666,
"DATE": "24.06.2022",
"RECURRING_COUNT": "10",
"TRY_COUNT_LIMIT": "5",
"AMOUNT": "1250,00",
"CURRENCY": "TRY",
"SUCCESS_COUNT": "3",
"DEALER_REF_NO": "ORDER_REF_NUMBER",
"COSTUMER_GSM": "5553332211",
"COSTUMER_EMAIL": "[email protected]",
"COSTUMER_NAME": "TEST USER",
"COSTUMER_ADRESS": "TEST ADRESS",
"RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS": [
{
"RECURRING_NO": 1,
"PAYMENT_DATE": "24.06.2022",
"REF_NO": "REF_NO_1",
"STATUS": "Başarılı",
"TRIES_COUNT": "1",
"SUCCESS_DATE": "24.06.2022",
"PAYMENT_ID": "343312",
"IS_ACTIVE": "true",
"RECURRING_PAYMENT_TRIES ": [
{
"PAYMENT_ID": "343312",
"STATUS": "Başarılı",
"DESCRIPTION": "Başarılı"
"TRY_DATE": "24.06.2022"
}
]
},
{
"RECURRING_NO": 2,
"PAYMENT_DATE": "24.07.2022",
"REF_NO": "REF_NO_2",
"STATUS": "Bekliyor",
"TRIES_COUNT": "0",
"SUCCESS_DATE": null,
"PAYMENT_ID": null,
"IS_ACTIVE": "true",
"RECURRING_PAYMENT_TRIES ": []
}
]
}
İşlem sorgulama servis cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem sorgulama servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.