İşlem Listeleme Servisi

İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetRecurringPaymentList
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
İşlem Listeleme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
START_DATE
string
Evet
Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.
END_DATE
string
Evet
Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"START_DATE" : "01-12-2021",
"END_DATE" : "05-07-2022"
}
İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RETURN_CODE
string
Evet
Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS
string
Evet
Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
RECURRING_PAYMENTS
array
Evet
RECURRING_PAYMENTS
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
ID
string
Evet
Tekrarlı ödeme id bilgisi
DATE
string
Evet
Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
RECURRING_COUNT
string
Evet
Tekrar sayısı
TRY_COUNT_LIMIT
int
Evet
Tekrarı deneme sayısı
AMOUNT
string
Evet
Tekrarlı ödeme tutar bilgisi
CURRENCY
string
Evet
Tekrarlı ödeme işlemi para birimidir.('TRY','USD','EUR')
SUCCES_COUNT
string
Evet
Tekrarlı ödemeye ait başarılı tekrar sayısı bilgisi
DEALER_REF_NO
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
CUSTOMER_GSM
string
Evet
Müşteri telefon bilgisidir.
CUSTOMER_EMAIL
string
Evet
Müşteri email bilgisidir.
COSTUMER_NAME
string
Evet
Müşteri isim bilgisidir.
COSTUMER_ADRESS
string
Evet
Müşteri adres bilgisidir.
RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RECURRING_NO
int
Evet
N. tekrar
PAYMENT_DATE
string
Evet
Tekrarın çekileceği tarih
REF_NO
int
Evet
Tekrara ait referans numarası bilgisi. Ödeme işlemi sorgulama ve tekrar iptal etme servisinde kullanılabilir.
STATUS
string
Evet
Durum bilgisi.
TRIES_COUNT
string
Evet
Tekrarın denenme sayısı.
SUCCES_DATE
string
Evet
Tekrarın başarılı olduğu tarih.
PAYMENT_ID
array
Evet
Tekrar başarılı ise ödeme id bilgisi.
IS_ACTIVE
array
Evet
Tekrarın aktiflik durumu
RECURRING_PAYMENT_TRIES
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
PAYMENT_ID
string
Evet
Ödeme id bilgisi.
STATUS
string
Evet
Tekrar deneme durumu.
DESCRIPTION
string
Evet
Tekrar denemesine ait açıklama.
TRY_DATE
string
Evet
Tekrar denemesinin yapıldığı tarih.
{
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"STATUS": "SUCCESS",
"RECURRING_PAYMENTS": [
{
"ID": 343666,
"DATE": "24.06.2022",
"RECURRING_COUNT": "10",
"TRY_COUNT_LIMIT": "5",
"AMOUNT": "1250,00",
"CURRENCY": "TRY",
"SUCCESS_COUNT": "3",
"DEALER_REF_NO": "ORDER_REF_NUMBER",
"COSTUMER_GSM": "5553332211",
"COSTUMER_EMAIL": "[email protected]",
"COSTUMER_NAME": "TEST USER",
"COSTUMER_ADRESS": "TEST ADRESS",
"RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS": [
{
"RECURRING_NO": 1,
"PAYMENT_DATE": "24.06.2022",
"REF_NO": "REF_NO_1",
"STATUS": "Başarılı",
"TRIES_COUNT": "1",
"SUCCESS_DATE": "24.06.2022",
"PAYMENT_ID": "343312",
"IS_ACTIVE": "true",
"RECURRING_PAYMENT_TRIES ": [
{
"PAYMENT_ID": "343312",
"STATUS": "Başarılı",
"DESCRIPTION": "Başarılı"
"TRY_DATE": "24.06.2022"
}
]
},
{
"RECURRING_NO": 2,
"PAYMENT_DATE": "24.07.2022",
"REF_NO": "REF_NO_2",
"STATUS": "Bekliyor",
"TRIES_COUNT": "0",
"SUCCESS_DATE": null,
"PAYMENT_ID": null,
"IS_ACTIVE": "true",
"RECURRING_PAYMENT_TRIES ": []
}
]
}
]
}
İşlem listeleme servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem listeleme servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.