Comment on page

Ödeme Onaylama

Pazaryeri Ödeme Onaylama Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/PaymentConfirm
JSON File
Mağaza yada mağazaların ödemelerini almaları için pazaryeri tarafından ödeme tamamlama(onaylama) servisine istek gönderilmelidir. Tahsilata dair tüm mağazalar alacaklarını tahsil ettiğinde pazaryerine kalan tutar transfer edilir.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Sorgulama yapılacak ödeme işlemi, ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
EXTERNAL_ID
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234",
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"ORDER_REF_NUMBER": "412",
"SubMerchantDetails": [
{
"EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID1"
},
{
"EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID2"
}
]
}
Pazaryeri Ödeme Onaylama Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
Data
string
Evet
Onaylama işlemine ait veri bilgisidir.
ResultCode
string
Evet
Onaylama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
ResultMessage
string
Evet
Onaylama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
Exception
string
Evet
Onaylama işlemi için işlem sırısında gerçekleşen istisna durum bilgisidir.
{
"Data": null,
"ResultCode": "0",
"ResultMessage": "SUCCESS",
"Exception": null
}
Pazaryeri ödeme onaylama cevap mesajında ResultMessage parametresinin değeri SUCCESS ve ResultCode parametresinin değeri 0 olarak dönmesi onaylama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.