Comment on page

Ödeme Servisi

Android Pos Ödeme Servisi İstek Modeli
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/pay/PhysicalPayment
JSON File
Android Pos Ödeme Servisi İşlem Akışı;
Android Pos ödeme servis modeli ile başarılı bir tahsilat gerçekleştirmek için aşağıda maddeler halinde açıklanan işlemleri takip ederek entegrasyonunuzu tamamlamanız gerekmektedir.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Android Pos Ödeme Servisi İstek Mesajı Parametreleri
Config
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL
string
Evet
İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır.İşlem sonucu json post olarak gönderilir.
PRICES_CURRENCY
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
ORDER_AMOUNT
string
Evet
Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
POS_ID
int
Evet
Android posa ait id bilgisi.
Customer
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
FIRST_NAME
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.
LAST_NAME
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.
MAIL
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
PHONE
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CITY
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.
STATE
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.
ADDRESS
string
Evet
İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.
Product
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
PRODUCT_ID
string
Evet
Ürüne üye işyeri tarafından verilen ID bilgisidir.
PRODUCT_NAME
string
Evet
Ürünün ad bilgisidir.
PRODUCT_CATEGORY
string
Evet
Ürünün kategori bilgisidir.
PRODUCT_DESCRIPTION
string
Evet
Ürünün açıklama bilgisidir.
PRODUCT_AMOUNT
string
Evet
Ürünün tutar bilgisidir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"Config":{
"MERCHANT": " TEST1234",
"MERCHANT_KEY": " 4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"BACK_URL": "İşlem sonucunun üye işyerine döndürüleceği url adresi",
"PRICES_CURRENCY": "TRY",
"ORDER_REF_NUMBER": "RFN0001",
"ORDER_AMOUNT": "150.00",
"POS_ID": 3
},
"Customer":{
"FIRST_NAME": "firstname",
"LAST_NAME": "lastname",
"MAIL": "[email protected]",
"PHONE": "1122356600",
"CITY": "İstanbul",
"STATE": "Kağıthane",
"ADDRESS": " Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406 Kağıthane / İSTANBUL "
},
"Product" : [
{
"PRODUCT_ID": "1",
"PRODUCT_NAME": "Ürün Adı 1",
"PRODUCT_CATEGORY": "Elektronik",
"PRODUCT_DESCRIPTION": "Ürün Açıklaması",
"PRODUCT_AMOUNT": 80
},
{
"PRODUCT_ID": "2",
"PRODUCT_NAME": "Ürün Adı 2",
"PRODUCT_CATEGORY": "Ev Tekstili",
"PRODUCT_DESCRIPTION": "Ürün Açıklaması",
"PRODUCT_AMOUNT": 70
}
]
}
EsnekPos bilgileri değerlendirerek üye iş yerine cevap mesajını gönderir.
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Android Pos Ödeme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
STATUS
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Ödeme işlemine ait Android Pos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi.
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": null,
"ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
}
Android Pos Ödeme Servisi işlem cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos Ödeme işleminin kabul edildiğini ifade etmektedir.
1. Adım:
Üye işyeri aldığı cevabı değerlendirerek ödeme kabul edildi ise EsnekPos'un vermiş olduğu URL_3DS adresine müşteriyi yönlendirir.
2. Adım:
Android Pos ödeme işlemini sonuçlandırır, ödemenin sonucunu üye işyerinin 1. adımda bildirmiş olduğu BACK_URL adresine JSON POST metodu ile bildirir.
Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra ödeme sonuç mesajına ait parametreler şu şekildedir;
Android Pos Ödeme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
STATUS
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": null,
"ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
}
Üye işyerine gönderilen JSON POST mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos Ödeme işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.
  • Ödeme durumundan emin olmak için PROCCESS_QUERY methodu ile sorgulama yapmanız ve PROCCESS_QUERY methodunun cevabını dikkate almanız gerekmektedir.
  • Bu sorguyu client-side tarafında değil server to server olacak şekilde kurgulamanız gerekmektedir müşteri tarayıcısında yaptığınız bu PROCCESS_QUERY methodunun görünmemesi ve takip edilememesi gerekmektedir.
Cevap Mesajı Durumları ve Açıklamaları
Android Pos Cevap mesajı detaylarında dönen RETURN_CODE açıklamalarının detayları şu şekildedir;
RETURN_CODE
STATUS
Açıklama
0
SUCCESS
Başarılı işlemdir.
100
ERROR
Hatalı işlemdir.
101
FIELD_ERROR
İstek mesajlarında gönderilen alanların hatalı olması durumunda bu mesaj dönmektedir.
102
AUTHENTICATION_ERROR
Kimlik doğrulama hatası.
103
LIMIT_ERROR
Ödeme isteklerinde limit yetersiz olduğunda bu hata mesajı dönmektedir.
104
COMMISSION_ERROR
Komisyon bilgilerinin tanımlanmamış olması veya eksik tanımlanmasından dolayı bu mesaj dönmektedir.
105
INSERT_ERROR
Veritabanı kayıt işlemlerinde karşılaşılan hatalarda bu mesaj dönmektedir.
999
UNKNOWN_ERROR
Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.