İşlem Listeleme Servisi

İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetPaymentList JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
START_DATE string Evet Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.
END_DATE string Evet Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "START_DATE" : "01-06-2020",
   "END_DATE" : "05-06-2020"
}
                    

İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
ID int Evet Ödeme için sistem tarafından oluşturulan id bilgisidir.
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz isim bilgisidir.
DEALERID int Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir.
DEALER_CODE int Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kod bilgisidir.
INSERT_DATETIME string Evet Ödemenin sisteme kaydedildiği zaman bilgisidir.
CARD_TYPE string Evet Kart tipi bilgisidir.
CARD_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.
CARD_NAME string Evet Kart isim bilgisidir.
CARD_BANK_NAME string Evet Kartın ait olduğu banka bilgisidir.
CARD_FAMILY string Evet Kart ailesi bilgisidir.
CURRENCY string Evet Ödeme para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır.
VIRTUALPOS_NAME string Evet Sanal pos isim bilgisidir.
STATUS_NAME string Evet Durum bilgisidir.
INSTALLMENT int Evet Ödeme işlemine ait taksit bilgisidir.
AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait miktar bilgisidir.
COMMISSION_AMOUNT double Evet Komisyon miktarı bilgisidir.
VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT double Evet Sanal pos komisyon miktarı bilgisidir.
DEALER_PAYMENT_REF_CODE string Evet Üye iş yeri ödeme referans kod bilgisidir.
COMMISSION_RATE double Evet Komisyon oranı bilgisidir.
CUSTOMER_NAME string Evet Müşteri isim bilgisidir.
CUSTOMER_GSM string Evet Müşteri telefon bilgisidir.
USER_NAME string Evet Kullanıcı adı bilgisidir.
CANCEL_REQUEST string Evet İptal isteği olup olmadığı bilgisidir.
DEALER_NAME string Evet Üye iş yeri isim bilgisidir.
STATUS_ID int Evet Durum id bilgisidir.
JSONDATE string Evet Json tarih bilgisidir.
JSONPAYMENT string Evet Json ödeme bilgisidir.
CC_HASH string Evet Kredi katı hash bilgisidir.
PAYMENT_BANK_CODE string Evet Bankadan ödeme işlemi için dönen ödeme kodu bilgisidir.
TRANSACTIONS array Evet Ödeme işlemine ait gerçekleşen tüm işlem hareketlerine ait hareket detaylarını içeren Json nesne dizisidir.

TRANSACTION

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
TRANSACTION_ID int Evet Alt işlem hareketine ait benzersiz id bilgisidir.
STATUS_NAME string Evet Alt işlem hareketine ait durum bilgisidir.
STATUS_ID int Evet Alt işlem hareketine ait durum id bilgisidir.
AMOUNT string Evet Alt işlem hareketine ait tutar bilgisidir.
DATE string Evet Alt işlem hareketine ait tarih bilgisidir.
MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL string Evet Bu kısımda ödeme işlemine bağlı gerçekleşen alt işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.
SUB_MERCHANT_DETAILS array Evet Bu kısım sadece pazaryeri üye iş yerleri için dolu gelecektir. Diğer üye iş yerleri için bu alandaki bilgiler "null" olarak döner. Ödeme işleminde gerçekleşen tutarın ne kadarının pazaryerine ait hangi mağazalara gönderildiği veya gönderileceği bilgisidir.

SUB_MERCHANT_DETAILS

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
EXTERNAL_ID string Evet Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT string Evet Ödeme işlemindeki tutarın mağazaya gönderilecek veye gönderilen kısımıdır.
DATE string Evet İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL string Evet Bu kısımda magazaya ait işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.

SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
EXTRACT_ID int Evet Alt işlem transfer numarasıdır.
SENDED_AMOUNT string Evet Transfer edilen tutar bilgisidir.
SENDED_DATE string Evet Transfer edilen tarih bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Dekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS string Evet Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir.
                      
                    {
  "paymentList": [
    {
      "ID": 000001,
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALERID": 1,
      "DEALER_CODE": 1,
      "INSERT_DATETIME": "/Date(1591127723720)/",
      "CARD_TYPE": "DEBIT",
      "CARD_NUMBER": "654321******1234",
      "CARD_NAME": "Name Surname",
      "CARD_BANK_NAME": "turkekonomibankasia.s.",
      "CARD_FAMILY": null,
      "CURRENCY": "TRY",
      "VIRTUALPOS_NAME": "İş Bankası",
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
      "STATUS_ID": 3,
      "INSTALLMENT": 1,
      "AMOUNT": 88.50,
      "COMMISSION_AMOUNT": 1.9912500,
      "VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.9027000,
      "DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "20202020202020",
      "COMMISSION_RATE": 0.02250,
      "CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
      "CUSTOMER_GSM": "5435434343",
      "USER_NAME": null,
      "CANCEL_REQUEST": false,
      "DEALER_NAME": null,
      "JSONDATE": null,
      "JSONPAYMENT": null,
      "CC_HASH": null,
      "PAYMENT_BANK_CODE": "444444",
      "TRANSACTIONS": [
        {
          "TRANSACTION_ID": 343666,
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3,
          "AMOUNT": "88,50",
          "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
          "MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
            "EXTRACT_ID": 5715,
            "SENDED_AMOUNT": "7,42",
            "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
          },
          "SUB_MERCHANT_DETAILS": [
            {
              "EXTERNAL_ID": "999999",
              "AMOUNT": "79,09",
              "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
              "SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
                "EXTRACT_ID": 5779,
                "SENDED_AMOUNT": "79,09",
                "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "ID": 000002,
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALERID": 1,
      "DEALER_CODE": 1,
      "INSERT_DATETIME": "/Date(1591127580893)/",
      "CARD_TYPE": "DEBIT",
      "CARD_NUMBER": "123456******9876",
      "CARD_NAME": "Name Surname",
      "CARD_BANK_NAME": "ziraat",
      "CARD_FAMILY": null,
      "CURRENCY": "TRY",
      "VIRTUALPOS_NAME": "Ziraatbank",
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarısız",
      "STATUS_ID": 3,
      "INSTALLMENT": 1,
      "AMOUNT": 47.89,
      "COMMISSION_AMOUNT": 1.0775250,
      "VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.4884780,
      "DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "30303030303030",
      "COMMISSION_RATE": 0.02250,
      "CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
      "CUSTOMER_GSM": "5435434343",
      "USER_NAME": null,
      "CANCEL_REQUEST": false,
      "DEALER_NAME": null,
      "JSONDATE": null,
      "JSONPAYMENT": null,
      "CC_HASH": null,
      "PAYMENT_BANK_CODE": "222222",
      "TRANSACTIONS": [
        {
          "TRANSACTION_ID": 343666,
          "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
          "STATUS_ID": 3,
          "AMOUNT": "47,89",
          "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
          "MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
            "EXTRACT_ID": 5715,
            "SENDED_AMOUNT": "2,88",
            "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
          },
          "SUB_MERCHANT_DETAILS": [
            {
              "EXTERNAL_ID": "999999",
              "AMOUNT": "43,93",
              "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
              "SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
                "EXTRACT_ID": 5779,
                "SENDED_AMOUNT": "43,93",
                "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS"
}
                    

İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;

Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;

STATUS_ID STATUS_NAME Açıklama
3 Ödeme - Başarılı Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
4 Ödeme - Başarısız Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
5 İptal - Başarılı Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
6 İptal - Başarısız Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
7 İade - Başarılı Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
8 İade - Başarısız Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.