Ödeme Alma Servisi

Ödeme Alma Servisi

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/pay/RecurringPayment JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL string Evet İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu JSON formatında POST edilerek gönderilir.
PRICES_CURRENCY string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
ORDER_AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
REPEAT int Evet Tekrar sayısı.
TRIES_COUNT string Evet Tekrarı deneme sayısı.
START_DATE string Evet Tekrarlı ödemenin başlangıç tarihi

CARDS

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
CC_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.
EXP_MONTH string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.
EXP_YEAR string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.
CC_CVV string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.
CC_OWNER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.

CUSTOMER

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
FIRST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.
LAST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.
MAIL string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
PHONE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CITY string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.
STATE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.
ADDRESS string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.
CLIENT_IP string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) IP adres bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "Config" : {
    "MERCHANT": "TEST1234", 
    "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
    "BACK_URL" : "İşlem sonucunun üye iş yerine döndürüleceği url adresi",
    "PRICES_CURRENCY":"TRY",
    "ORDER_REF_NUMBER":"ORDER_REF_NUMBER",
    "ORDER_AMOUNT":"100.00",
    "REPEAT": 5,
    "TRIES_COUNT": 3,
    "START_DATE": "2022-09-06"
  },
  "Cards" : [
    {
    "CC_NUMBER":"4531444531442283",
    "EXP_MONTH":"12",
    "EXP_YEAR":"2026",
    "CC_CVV":"111",
    "CC_OWNER":"TEST USER"
    },
    {
    "CC_NUMBER":"4531444531442283",
    "EXP_MONTH":"12",
    "EXP_YEAR":"2026",
    "CC_CVV":"111",
    "CC_OWNER":"TEST USER"
    }
  ],
  "Customer" : {
    "FIRST_NAME":"Firstname",
    "LAST_NAME":"Lastname",
    "MAIL":"[email protected]",
    "PHONE":"1122356600",
    "CITY":"Istanbul",
    "STATE":"Kağıthane",
    "ADDRESS":"Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406",
    "CLIENT_IP":"123.44.66.38"
  }
}

                      
                    

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
STATUS string Evet Durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
                      
                    {
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": null,
}
                      
                    

Ödeme Alma servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Ödeme Alma servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

İşlem Sonucu Bildirimi

Ödemeye ait her tekrarın sonucu ödeme alma servisi istek mesajı parametreleri arasında yer alan BACK_URL adresine aşağıdaki değerler ile JSON formatında POST edilerek bildirilir.


                      
                          {
 "RETURN_CODE": "0",
 "RETURN_MESSAGE": "",
 "ORDER_REF_NUMBER": "212",
 "REPEAT_NUMBER": "1",
 "REPEAT_ORDER_REF_NUMBER": "e4dbfa5e-f0f4-45df-9c43-72ecade89f47507161",
}