Tekrar İptal Etme Servisi

Tekrar İptal Etme Servisi

Tekrar İptal Etme Servisi İstek Modeli.

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentCancel JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet İşlem sorgulama/listeleme servisinden gelen tekrara ait referans numarası bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    
{
  "MERCHANT": "TEST1234", 
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER":"23",
}

                      
                    

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet İptal işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet İptal işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
                      
                    
{
  "RETURN_CODE":"0",
  "RETURN_MESSAGE":"SUCCESS",
}
                      
                    

Tekrar İptal Etme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi tekrar iptal etme servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.