Pazaryeri Ödeme Alma

Pazaryeri Ödeme Alma Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/pay/EYV3DPay JSON File

Pazaryeri Ödeme Alma Servisi İşlem Akışı;

Pazaryeri ödeme alma modelini kullanarak başarılı bir tahsilat gerçekleştirmek için aşağıda maddeler halinde açıklanan işlemleri takip ederek entegrasyonunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

1. Adım:

Üye işyeri(Pazaryeri) kullanıcı, kart, sepet, ödeme tutar ve taksit bilgilerini, ödemenin sonucunun bildirilmesini istediği kendi web adresi(BACK_URL) bilgisi ile birlikte EsnekPos 3D ödeme servisine yukarıda belirtilmiş olan istek modelini kullanarak ödeme isteğini gönderir ve ödeme işlemini başlatmış olur.

Standart ödeme alma işlemine ek olarak “SubMerchantDetails” listesi eklenmiştir. Pazaryeri listede tahsilatta hangi mağazanın ne kadar ücret alacağını bildirecektir. Mağazaların alacağı tutarlar toplamı pazaryerinin alacağı toplam tutardan düşülerek kalan bakiye pazaryerine iletilecektir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL string Evet İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu form post olarak gönderilir.
PRICES_CURRENCY string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
ORDER_AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
CC_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.
EXP_MONTH string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.
EXP_YEAR string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.
CC_CVV string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.
CC_OWNER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.
INSTALLMENT_NUMBER string Evet Ödeme işlemi için istenen taksit sayısı bilgisidir. Tek çekim işlemler için “1” bilgisi gönderilmelidir.
FIRST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.
LAST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.
MAIL string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
PHONE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CITY string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.
STATE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.
ADDRESS string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.
CLIENT_IP string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) IP bilgisidir.
EXTERNAL_ID string Evet Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT string Evet Mağaza(submerchant)'a aktarılacak tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    { 
  "Config":{ 
   "MERCHANT":"TEST1234",
   "MERCHANT_KEY":"4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
   "BACK_URL":"http://localhost:51062/Pages/EYV3DPay.aspx",
   "PRICES_CURRENCY":"TRY",
   "ORDER_REF_NUMBER":"412",
   "ORDER_AMOUNT":"10.00"
  },
  "CreditCard":{ 
   "CC_NUMBER":"4531444531442283",
   "EXP_MONTH":"08",
   "EXP_YEAR":"2023",
   "CC_CVV":"000",
   "CC_OWNER":"test",
   "INSTALLMENT_NUMBER":"1"
  },
  "Customer":{ 
   "FIRST_NAME":"--",
   "LAST_NAME":"-",
   "MAIL":"[email protected]",
   "PHONE":"-",
   "CITY":"-",
   "STATE":"-",
   "ADDRESS":"-",
   "CLIENT_IP":"::1"
  },
  "SubMerchantDetails":[{ 
   "EXTERNAL_ID":"EXTERNAL_ID1",
   "AMOUNT":"5.00" 
  },
  { 
   "EXTERNAL_ID":"EXTERNAL_ID2",
   "AMOUNT":"4.00"
  }]
}
                    

2. Adım:

EsnekPos bilgileri değerlendirerek üye iş yerine(pazaryerine) cevap mesajını gönderir.(Cevap mesajı içerisinde URL_3DS alanı bulunur.)

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
STATUS string Evet Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
RETURN_MESSAGE_TR string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesajı için Türkçe açıklama bilgisidir.
ERROR_CODE string Evet Başarısız ödeme işlemi sonucu hata kod bilgisidir.
DATE string Evet Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
URL_3DS string Evet Üye iş yerinin kullanıcıyı yönlendireceği 3D Doğrulama Sayfası URL Adresi
REFNO string Evet Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi
HASH string Evet Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından oluşturulan hash bilgisi
CUSTOMER_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ad soyad bilgisidir.
CUSTOMER_MAIL string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
CUSTOMER_PHONE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CUSTOMER_ADDRESS string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.
CUSTOMER_CC_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.
CUSTOMER_CC_NAME string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.
IS_NOT_3D_PAYMENT string Evet Ödeme işleminin 3D gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisidir.
VIRTUAL_POS_VALUES string Evet Ödeme işlemine ait sanalpos açıklamaları bilgisidir.
RETURN_MESSAGE_3D string Evet Bankadan alınan 3D ödeme işlemine ait cevap mesajı bilgisidir.
                      
                        {
  "ORDER_REF_NUMBER": "412",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "RETURN_MESSAGE_TR": null,
  "ERROR_CODE": null,
  "DATE": "12.08.2020 11:43:34",
  "URL_3DS": "https://posservicetest.esnekpos.com/api/pay/3DSecurity/order/a8790d467f8d3fd718e0ecbb438cccfccd74ddca6a73bcd60a59bbb9ac8d4264",
  "REFNO": "151038",
  "HASH": "a8790d467f8d3fd718e0ecbb438cccfccd74ddca6a73bcd60a59bbb9ac8d4264",
  "CUSTOMER_NAME": "-- -",
  "CUSTOMER_MAIL": "[email protected]",
  "CUSTOMER_PHONE": "-",
  "CUSTOMER_ADDRESS": "-",
  "CUSTOMER_CC_NUMBER": "453144******2283",
  "CUSTOMER_CC_NAME": null,
  "IS_NOT_3D_PAYMENT": false,
  "VIRTUAL_POS_VALUES": null,
  "RETURN_MESSAGE_3D": null
}
                    

Pazaryeri Ödeme Alma işlem cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi 3D Ödeme işleminin kabul edildiğini ifade etmektedir. Bundan sonraki aşamada ödeme alınacak kullanıcıdan 3D doğrulama işlemi yapılacaktır.

3. Adım:

Üye işyeri(Pazaryeri) aldığı cevabı değerlendirerek ödeme kabul edildi ise EsnekPos'un vermiş olduğu URL_3DS adresine müşteriyi yönlendirir.

4. Adım:

EsnekPos 3D doğrulama işlemlerini sonuçlandırır, ödemenin sonucunu üye işyerinin(Pazaryeri) 1. adımda bildirmiş olduğu BACK_URL adresine FORM POST metodu ile bildirir.

                      
                        <html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" >
  <head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=iso-8859-9\" /></head>
  <body onload='document.forms[0].submit()'>
    <form action='" + payment.DEALER_RESPONSE_URL + "' method='post'>
      <input type='hidden' name='DATE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='HASH' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='ORDER_REF_NUMBER' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='REFNO' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_CODE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_MESSAGE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_MESSAGE_TR' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='STATUS' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='ERROR_CODE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_NAME' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_MAIL' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_PHONE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_ADDRESS' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_CC_NUMBER' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_CC_NAME' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='COMMISSION' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='AMOUNT' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='INSTALLMENT' value='{0}'>
  </form>
  </body>
</html>
                        

Üye işyerine(Pazaryeri) gönderilen FORM POST mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi pazaryeri ödeme alma işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.