Android Pos Ödeme Servisi

Android Pos Ödeme Servisi İstek Modeli

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/pay/PhysicalPayment JSON File

Android Pos Ödeme Servisi İşlem Akışı;

Android Pos ödeme servis modeli ile başarılı bir tahsilat gerçekleştirmek için aşağıda maddeler halinde açıklanan işlemleri takip ederek entegrasyonunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;


Config

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL string Evet İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır.İşlem sonucu json post olarak gönderilir.
PRICES_CURRENCY string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
ORDER_AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
POS_ID int Evet Android posa ait id bilgisi.

Customer

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
FIRST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.
LAST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.
MAIL string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
PHONE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CITY string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.
STATE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.
ADDRESS string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.

Product

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
PRODUCT_ID string Evet Ürüne üye işyeri tarafından verilen ID bilgisidir.
PRODUCT_NAME string Evet Ürünün ad bilgisidir.
PRODUCT_CATEGORY string Evet Ürünün kategori bilgisidir.
PRODUCT_DESCRIPTION string Evet Ürünün açıklama bilgisidir.
PRODUCT_AMOUNT string Evet Ürünün tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    
  {
    "Config":{
      "MERCHANT": " TEST1234",
      "MERCHANT_KEY": " 4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
      "BACK_URL": "İşlem sonucunun üye işyerine döndürüleceği url adresi",
      "PRICES_CURRENCY": "TRY",
      "ORDER_REF_NUMBER": "RFN0001",
      "ORDER_AMOUNT": "150.00",
      "POS_ID": 3
      },
    "Customer":{
      "FIRST_NAME": "firstname",
      "LAST_NAME": "lastname",
      "MAIL": "[email protected]",
      "PHONE": "1122356600",
      "CITY": "İstanbul",
      "STATE": "Kağıthane",
      "ADDRESS": " Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406 Kağıthane / İSTANBUL "
      },
    "Product" : [
      {
        "PRODUCT_ID": "1",
        "PRODUCT_NAME": "Ürün Adı 1",
        "PRODUCT_CATEGORY": "Elektronik",
        "PRODUCT_DESCRIPTION": "Ürün Açıklaması",
        "PRODUCT_AMOUNT": 80
        },
      {
        "PRODUCT_ID": "2",
        "PRODUCT_NAME": "Ürün Adı 2",
        "PRODUCT_CATEGORY": "Ev Tekstili",
        "PRODUCT_DESCRIPTION": "Ürün Açıklaması",
        "PRODUCT_AMOUNT": 70
        }
    ]
  }

                      
                    

EsnekPos bilgileri değerlendirerek üye iş yerine cevap mesajını gönderir.

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
STATUS string Evet Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Ödeme işlemine ait Android Pos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi.
                      
                    
  {
    "STATUS": "SUCCESS",
    "RETURN_CODE": "0",
    "RETURN_MESSAGE": null,
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
  }

                      
                    

Android Pos Ödeme Servisi işlem cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos Ödeme işleminin kabul edildiğini ifade etmektedir.

1. Adım:

Üye işyeri aldığı cevabı değerlendirerek ödeme kabul edildi ise EsnekPos'un vermiş olduğu URL_3DS adresine müşteriyi yönlendirir.

2. Adım:

Android Pos ödeme işlemini sonuçlandırır, ödemenin sonucunu üye işyerinin 1. adımda bildirmiş olduğu BACK_URL adresine JSON POST metodu ile bildirir.

Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra ödeme sonuç mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
STATUS string Evet Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
                      
                    
  {
    "STATUS": "SUCCESS",
    "RETURN_CODE": "0",
    "RETURN_MESSAGE": null,
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
  }

                      
                    

Üye işyerine gönderilen JSON POST mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos Ödeme işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Cevap Mesajı Durumları ve Açıklamaları

Android Pos Cevap mesajı detaylarında dönen RETURN_CODE açıklamalarının detayları şu şekildedir;

RETURN_CODE STATUS Açıklama
0 SUCCESS Başarılı işlemdir.
100 ERROR Hatalı işlemdir.
101 FIELD_ERROR İstek mesajlarında gönderilen alanların hatalı olması durumunda bu mesaj dönmektedir.
102 AUTHENTICATION_ERROR Kimlik doğrulama hatası.
103 LIMIT_ERROR Ödeme isteklerinde limit yetersiz olduğunda bu hata mesajı dönmektedir.
104 COMMISSION_ERROR Komisyon bilgilerinin tanımlanmamış olması veya eksik tanımlanmasından dolayı bu mesaj dönmektedir.
105 INSERT_ERROR Veritabanı kayıt işlemlerinde karşılaşılan hatalarda bu mesaj dönmektedir.
999 UNKNOWN_ERROR Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.