Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi

Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi İstek Modeli;

Bu servis ile birlikte üye iş yeri ve pazar yerleri için alt mağaza bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetDealerBalance JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
CURRENCY string Evet Sorgulanacak bakiyenin para birimidir.('TRY','USD','EUR')
DEALER_SUB_EXTERNAL_ID string Evet Sorgulanacak alt mağazanın üye işyerinde bulunan kimlik bilgisidir. Pazaryeri bakiye sorgulaması için "DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" parametresine mağazanın pazaryeri (merchant) tarafındaki ID bilgisini girmesi gerekmektedir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    
                        
{
  "MERCHANT" : "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "CURRENCY" : "TRY",
  "DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" : null
}
                        
                      
                    

Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
STATUS string Evet Durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
DEALER_BALANCE array Evet Bakiye sorgulaması sonucunda istenen detayların bulunduğu bir JSON dizisidir.

DEALER BALANCE

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
DEALER_SUB_ID int Evet Alt üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir.
DEALER_ID int Evet Üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir.
DEALER_TYPE string Evet Üye iş yerinin tip bilgisidir.
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
DEALER_NAME string Evet Üye iş yerine ait isim bilgisidir.
BALANCE decimal Evet Bakiye miktarı bilgisidir.
CURRENCY string Evet Para birimi bilgisidir.
DEPOSIT_BALANCE decimal Evet Teminat bakiyesi bilgisidir.
CHARGEBACK_BALANCE decimal Evet Ödeme itirazı bakiye bilgisidir.
TOTAL_BALANCE decimal Evet Toplam bakiye bilgisidir.
                      
                    

 {
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "DEALER_BALANCE": {
      "DEALER_SUB_ID": 0,
      "DEALER_ID": 1,
      "DEALER_TYPE": "UyeIsyeri",
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALER_NAME": "TEST A.Ş.",
      "BALANCE": 24187.2569,
      "CURRENCY": "TRY",
      "DEPOSIT_BALANCE": 0.00,
      "CHARGEBACK_BALANCE": 120.00,
      "TOTAL_BALANCE": 24187.2569
      }
 }
                      
                    

Üye iş yeri bakiye sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi üye iş yeri bakiye sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.