Taksit ve Oran Listeleme Servisi

Taksit ve Oran Listeleme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetInstallments JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" 
}
                    

Taksit ve Oran Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
STATUS string Evet Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
FAMILY string Evet Kart ailesi bilgisidir.
INSTALLMENT int Evet Taksit sayısı bilgisidir.
RATE double Evet Komisyon oranı bilgisidir.
AMOUNT_PER_INSTALLMENT int Evet Her bir taksit için tutar bilgisidir.
AMOUNT_TOTAL int Evet Toplam tutar bilgisidir.
AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER int Evet Üye işyerine gönderilen tutar bilgisidir.
                      
                    {
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "INSTALLMENTS": [
    {
      "FAMILY": "bonus",
      "INSTALLMENT": 1,
      "RATE": 0.03,
      "AMOUNT_PER_INSTALLMENT": 0,
      "AMOUNT_TOTAL": 0,
      "AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER": 0
    },
    {
      "FAMILY": "bonus",
      "INSTALLMENT": 2,
      "RATE": 0.042,
      "AMOUNT_PER_INSTALLMENT": 0,
      "AMOUNT_TOTAL": 0,
      "AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER": 0
    } ,
    .
    .
    .
    {
      "FAMILY": "axess",
      "INSTALLMENT": 1,
      "RATE": 0.03,
      "AMOUNT_PER_INSTALLMENT": 0,
      "AMOUNT_TOTAL": 0,
      "AMOUNT_BE_SEND_TO_DEALER": 0
    },
    .
    .
    .
  ]
}
                    

Taksit ve oran listeleme servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi taksit ve oran listeleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.