Pazaryeri Ödeme Onaylama

Pazaryeri Ödeme Onaylama Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/PaymentConfirm JSON File

Mağaza yada mağazaların ödemelerini almaları için pazaryeri tarafından ödeme tamamlama(onaylama) servisine istek gönderilmelidir. Tahsilata dair tüm mağazalar alacaklarını tahsil ettiğinde pazaryerine kalan tutar transfer edilir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri(Pazaryeri) tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Sorgulama yapılacak ödeme işlemi, ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
EXTERNAL_ID string Evet Mağaza(submerchant)'nın pazaryeri(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "412",
  "SubMerchantDetails": [
    {
      "EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID1"
    },
    {
      "EXTERNAL_ID": "EXTERNAL_ID2"
    }
  ]
}
                    

Pazaryeri Ödeme Onaylama Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
Data string Evet Onaylama işlemine ait veri bilgisidir.
ResultCode string Evet Onaylama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
ResultMessage string Evet Onaylama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
Exception string Evet Onaylama işlemi için işlem sırısında gerçekleşen istisna durum bilgisidir.
                      
                        {
  "Data": null,
  "ResultCode": "0",
  "ResultMessage": "SUCCESS",
  "Exception": null
}
                    

Pazaryeri ödeme onaylama cevap mesajında ResultMessage parametresinin değeri SUCCESS ve ResultCode parametresinin değeri 0 olarak dönmesi onaylama işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.