Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/SubMerchantSet JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
NAME string Evet Üye iş yerine(Pazaryeri) ait isim bilgisidir.
OWNER_NAME string Evet Mağaza(submerchant) sahibinin ad bilgisidir.
OWNER_SURNAME string Evet Mağaza(submerchant) sahibinin soyad bilgisidir.
OWNER_IDENTITY_NUMBER string Evet Mağaza(submerchant) sahibinin T.C. Kimlik Numarası bilgisidir.
EMAIL string Evet Mağaza(submerchant) sahibinin e-mail bilgisidir.
GSM string Evet Mağaza(submerchant) sahibinin telefon bilgisidir.
COMPANY_NAME string Evet Mağaza(submerchant) ad bilgisidir.
TAX_OFFICE string Evet Mağaza(submerchant) vergi dairesi bilgisidir.
TAX_NUMBER string Evet Mağaza(submerchant) vergi numarası bilgisidir.
BANK_IBAN string Evet Mağaza(submerchant) için ödemelerin yapılacağı hesaba ait IBAN bilgisidir.
BANK_NAME string Evet Mağaza(submerchant) için ödemelerin yapılacağı hesaba ait hesap sahibinin adı veya şirketin ad bilgisidir.
EXTERNAL_ID string Evet Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır. Diğer istek paremetrelerinde kullanılacak bu mağazanın unique bilgisi bu bilgidir.
TYPE string Evet Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant)deki tip bilgisidir. PERSONEL veya PERSONEL_COMPANY veya COMPANY olarak tanımlanacaktır. Şahıs olarak satış yapan mağazalar için PERSONEL, Şahıs şirketleri için PERSONEL_COMPANY, Şirketler için COMPANY seçeneği seçilmelidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
   "MERCHANT" : "TEST1234",
   "MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
   "NAME" : "NAME",
   "OWNER_NAME" : "OWNER_NAME",
   "OWNER_SURNAME" : "OWNER_SURNAME",
   "OWNER_IDENTITY_NUMBER" : "12365478912",
   "EMAIL" : "[email protected]",
   "GSM" : "5435434343",
   "COMPANY_NAME" : "COMPANY_NAME",
   "TAX_OFFICE" : "TAX_OFFICE",
   "TAX_NUMBER" : "TAX_NUMBER",
   "BANK_IBAN" : "TR123456789123456789123456",
   "BANK_NAME" : "ACCOUNT OWNER NAME", 
   "EXTERNAL_ID" : "a5s9f6465s1-s164g4r6q",  
   "TYPE" : "PERSONAL_COMPANY" 
}
                    

Pazaryeri Mağaza Tanımlama ve Güncelleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
Data string Evet Tanımlama veya Güncelleme işlemine ait veri bilgisidir.
ResultCode string Evet Tanımlama veya Güncelleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
ResultMessage string Evet Tanımlama veya Güncelleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
Exception string Evet Tanımlama veya Güncelleme işlemi için işlem sırısında gerçekleşen istisna durum bilgisidir.
                      
                        {
  "Data": null,
  "ResultCode": "00",
  "ResultMessage": "SUCCESS",
  "Exception": null
}
                    

Mağaza Tanımlama ve Güncelleme cevap mesajında ResultMessage parametresinin değeri SUCCESS ve ResultCode parametresinin değeri 0 olarak dönmesi tanımlama veya güncelleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.