Kart İptal Etme Servisi

Kart İptal Etme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentCancel JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. İptal edilecek kart işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
CARD_ID string Evet Kart listeleme servisimizden dönen kart bilgileri arasındaki CARD_ID bilgisidir. İptal edilecek kart işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
  "CARD_ID": "13"
}
                    

Kart İptal Etme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet Kart ekleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Kart ekleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
                      
                    {
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
                    

Kart iptal etme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi kart iptal etme servisi başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.