Kart Ekleme Servisi

Kart Ekleme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentCardAdd JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Kart ekleme işlemi ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
CARD object Evet

EYVCREDİTCARD

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
CC_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir.
EXP_MONTH string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 2 haneli son kullanım tarihini ay bilgisidir.
EXP_YEAR string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 4 haneli son kullanım tarihini yıl bilgisidir.
CC_CVV string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodu bilgisidir.
CC_OWNER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "MERCHANT": "TEST1234",
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
  "CARD" : {
    "CC_NUMBER": "4531444531442283",
    "EXP_MONTH": "12",
    "EXP_YEAR": "2026",
    "CC_CVV": "111",
    "CC_OWNER": "TEST USER"
  }
}
                    

Kart Ekleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet Kart ekleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Kart ekleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
                      
                    {
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
}
                    

Kart ekleme servisi cevap mesajında RETURN_CODE parametresinin değeri 0 ve RETURN_MESSAGE parametresinin değeri SUCCESS olarak dönmesi işlem kart ekleme işleminin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.