İşlem Durum Sorgulama Servisi

İşlem Durum Sorgulama Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/ProcessQuery JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Sorgulama yapılacak ödeme işlemi, ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "ORDER_REF_NUMBER" : "0.54251300 1595848596|93" ,
}
                    

İşlem Durum Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametrelerin bazıları tüm üye iş yerleri için kullanılırken, bazı parametreler sadece pazaryeri olarak sisteme tanımlı üye iş yerleri için dolu gelmektedir. Bu parametreler ve açıklamaları şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
STATUS string Evet Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
DATE string Evet Sorgu işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
PAYMENT_DATE string Evet Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
REFNO string Evet Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisidir.
AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
INSTALLMENT string Evet Ödeme işlemi için istenen taksit sayısı bilgisidir. Tek çekim işlemler için “1” bilgisi dönmektedir.
SUCCESS_TRANSACTION_ID int Evet Ödeme işlemi başarılı olduğunda bu ödeme işlemine ait TRANSACTION ID bilgisini dönmektedir.
TRANSACTIONS array Evet Ödeme işlemine ait gerçekleşen tüm işlem hareketlerine ait hareket detaylarını içeren Json nesne dizisidir.

TRANSACTION

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
TRANSACTION_ID string Evet Alt işlem hareketine ait benzersiz id bilgisidir.
STATUS_NAME string Evet Alt işlem hareketine ait durum bilgisidir.
AMOUNT string Evet Alt işlem hareketine ait tutar bilgisidir.
DATE string Evet Alt işlem hareketine ait tarih bilgisidir.
MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL string Evet Bu kısımda ödeme işlemine bağlı gerçekleşen alt işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.
SUB_MERCHANT_DETAILS array Evet Bu kısım sadece pazaryeri üye iş yerleri için dolu gelecektir. Diğer üye iş yerleri için bu alandaki bilgiler "null" olarak döner. Ödeme işleminde gerçekleşen tutarın ne kadarının pazaryerine ait hangi mağazalara gönderildiği veya gönderileceği bilgisidir.

SUB_MERCHANT_DETAILS

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
EXTERNAL_ID string Evet Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT string Evet Ödeme işlemindeki tutarın mağazaya gönderilecek veye gönderilen kısımıdır.
DATE string Evet İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL string Evet Bu kısımda magazaya ait işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.

MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL, SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
EXTRACT_ID string Evet Alt işlem transfer numarasıdır.
SENDED_AMOUNT string Evet Transfer edilen tutar bilgisidir.
SENDED_DATE string Evet Transfer edilen tarih bilgisidir.
                      
                    {
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "DATE": "24.09.2020 17:08:10",
  "PAYMENT_DATE": "19.04.2020 18:34:35",
  "REFNO": null,
  "AMOUNT": "1250,00",
  "ORDER_REF_NO": "9.54251311 1595848596|999",
  "INSTALLMENT": "1",
  "TRANSACTIONS": [
    {
      "TRANSACTION_ID": 343666,
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
      "STATUS_ID": 3,
      "AMOUNT": "1250,00",
      "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
      "MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
        "EXTRACT_ID": 5715,
        "SENDED_AMOUNT": "148,88",
        "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
      },
      "SUB_MERCHANT_DETAILS": [
        {
          "EXTERNAL_ID": "999999",
          "AMOUNT": "1073,00",
          "DATE": "19.04.2020 18:35:09",
          "SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
            "EXTRACT_ID": 5779,
            "SENDED_AMOUNT": "1073,00",
            "SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
                    

İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;

Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;

STATUS_ID STATUS_NAME Açıklama
3 Ödeme - Başarılı Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
4 Ödeme - Başarısız Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
5 İptal - Başarılı Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
6 İptal - Başarısız Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
7 İade - Başarılı Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
8 İade - Başarısız Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.