İşlem Sorgulama Servisi

İşlem Sorgulama Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/RecurringPaymentQuery JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "ORDER_REF_NUMBER" : "0.54251300 1595848596|93"
}
                    

İşlem Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet İşlem sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet İşlem sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS string Evet İşlem sorgulama işlemi sonucu durum bilgisidir.
ID string Evet Tekrarlı ödeme id bilgisi
DATE string Evet Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
RECURRING_COUNT string Evet Tekrar sayısı
TRY_COUNT_LIMIT int Evet Tekrarı deneme sayısı
AMOUNT string Evet Tekrarlı ödeme tutar bilgisi
CURRENCY string Evet Tekrarlı ödeme işlemi para birimidir.('TRY','USD','EUR')
SUCCES_COUNT string Evet Tekrarlı ödemeye ait başarılı tekrar sayısı bilgisi
DEALER_REF_NO string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
CUSTOMER_GSM string Evet Müşteri telefon bilgisidir.
CUSTOMER_EMAIL string Evet Müşteri email bilgisidir.
COSTUMER_NAME string Evet Müşteri isim bilgisidir.
COSTUMER_ADRESS string Evet Müşteri adres bilgisidir.

RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RECURRING_NO int Evet N. tekrar
PAYMENT_DATE string Evet Tekrarın çekileceği tarih
REF_NO int Evet Tekrara ait referans numarası bilgisi. Ödeme işlemi sorgulama ve tekrar iptal etme servisinde kullanılabilir.
STATUS string Evet Durum bilgisi.
TRIES_COUNT string Evet Tekrarın denenme sayısı.
SUCCES_DATE string Evet Tekrarın başarılı olduğu tarih.
PAYMENT_ID array Evet Tekrar başarılı ise ödeme id bilgisi.
IS_ACTIVE array Evet Tekrarın aktiflik durumu

RECURRING_PAYMENT_TRIES

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
PAYMENT_ID string Evet Ödeme id bilgisi.
STATUS string Evet Tekrar deneme durumu.
DESCRIPTION string Evet Tekrar denemesine ait açıklama.
TRY_DATE string Evet Tekrar denemesinin yapıldığı tarih.
                      
                    {
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "ID": 343666,
  "DATE": "24.06.2022",
  "RECURRING_COUNT": "10",
  "TRY_COUNT_LIMIT": "5",
  "AMOUNT": "1250,00",
  "CURRENCY": "TRY",
  "SUCCESS_COUNT": "3",
  "DEALER_REF_NO": "ORDER_REF_NUMBER",
  "COSTUMER_GSM": "5553332211",
  "COSTUMER_EMAIL": "[email protected]",
  "COSTUMER_NAME": "TEST USER",
  "COSTUMER_ADRESS": "TEST ADRESS",
  "RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS": [
      { 
      "RECURRING_NO": 1,
      "PAYMENT_DATE": "24.06.2022",
      "REF_NO": "REF_NO_1",
      "STATUS": "Başarılı",
      "TRIES_COUNT": "1",
      "SUCCESS_DATE": "24.06.2022",
      "PAYMENT_ID": "343312",
      "IS_ACTIVE": "true",
      "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": [
          {
          "PAYMENT_ID": "343312",
          "STATUS": "Başarılı",
          "DESCRIPTION": "Başarılı"
          "TRY_DATE": "24.06.2022"
          }
        ]
      },
      { 
      "RECURRING_NO": 2,
      "PAYMENT_DATE": "24.07.2022",
      "REF_NO": "REF_NO_2",
      "STATUS": "Bekliyor",
      "TRIES_COUNT": "0",
      "SUCCESS_DATE": null,
      "PAYMENT_ID": null,
      "IS_ACTIVE": "true",
      "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": []
      }
   ]
}
                    

İşlem sorgulama servis cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem sorgulama servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.