İşlem Listeleme Servisi

İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetRecurringPaymentList JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
START_DATE string Evet Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.
END_DATE string Evet Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "MERCHANT": "TEST1234", 
  "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
  "START_DATE" : "01-12-2021",
  "END_DATE" : "05-07-2022"
}
                    

İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS string Evet Tekrarlı ödeme listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
RECURRING_PAYMENTS array Evet

RECURRING_PAYMENTS

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
ID string Evet Tekrarlı ödeme id bilgisi
DATE string Evet Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
RECURRING_COUNT string Evet Tekrar sayısı
TRY_COUNT_LIMIT int Evet Tekrarı deneme sayısı
AMOUNT string Evet Tekrarlı ödeme tutar bilgisi
CURRENCY string Evet Tekrarlı ödeme işlemi para birimidir.('TRY','USD','EUR')
SUCCES_COUNT string Evet Tekrarlı ödemeye ait başarılı tekrar sayısı bilgisi
DEALER_REF_NO string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir.
CUSTOMER_GSM string Evet Müşteri telefon bilgisidir.
CUSTOMER_EMAIL string Evet Müşteri email bilgisidir.
COSTUMER_NAME string Evet Müşteri isim bilgisidir.
COSTUMER_ADRESS string Evet Müşteri adres bilgisidir.

RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RECURRING_NO int Evet N. tekrar
PAYMENT_DATE string Evet Tekrarın çekileceği tarih
REF_NO int Evet Tekrara ait referans numarası bilgisi. Ödeme işlemi sorgulama ve tekrar iptal etme servisinde kullanılabilir.
STATUS string Evet Durum bilgisi.
TRIES_COUNT string Evet Tekrarın denenme sayısı.
SUCCES_DATE string Evet Tekrarın başarılı olduğu tarih.
PAYMENT_ID array Evet Tekrar başarılı ise ödeme id bilgisi.
IS_ACTIVE array Evet Tekrarın aktiflik durumu

RECURRING_PAYMENT_TRIES

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
PAYMENT_ID string Evet Ödeme id bilgisi.
STATUS string Evet Tekrar deneme durumu.
DESCRIPTION string Evet Tekrar denemesine ait açıklama.
TRY_DATE string Evet Tekrar denemesinin yapıldığı tarih.
                      
                    {
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RECURRING_PAYMENTS": [
    {
      "ID": 343666,
      "DATE": "24.06.2022",
      "RECURRING_COUNT": "10",
      "TRY_COUNT_LIMIT": "5",
      "AMOUNT": "1250,00",
      "CURRENCY": "TRY",
      "SUCCESS_COUNT": "3",
      "DEALER_REF_NO": "ORDER_REF_NUMBER",
      "COSTUMER_GSM": "5553332211",
      "COSTUMER_EMAIL": "[email protected]",
      "COSTUMER_NAME": "TEST USER",
      "COSTUMER_ADRESS": "TEST ADRESS",
      "RECURRING_PAYMENT_TRANSACTIONS": [
        { 
        "RECURRING_NO": 1,
        "PAYMENT_DATE": "24.06.2022",
        "REF_NO": "REF_NO_1",
        "STATUS": "Başarılı",
        "TRIES_COUNT": "1",
        "SUCCESS_DATE": "24.06.2022",
        "PAYMENT_ID": "343312",
        "IS_ACTIVE": "true",
        "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": [
            {
            "PAYMENT_ID": "343312",
            "STATUS": "Başarılı",
            "DESCRIPTION": "Başarılı"
            "TRY_DATE": "24.06.2022"
            }
          ]
        },
        { 
        "RECURRING_NO": 2,
        "PAYMENT_DATE": "24.07.2022",
        "REF_NO": "REF_NO_2",
        "STATUS": "Bekliyor",
        "TRIES_COUNT": "0",
        "SUCCESS_DATE": null,
        "PAYMENT_ID": null,
        "IS_ACTIVE": "true",
        "RECURRING_PAYMENT_TRIES ": []
        }
      ]
    }
  ]
}
                      
                    

İşlem listeleme servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem listeleme servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.