Ortak Ödeme Sayfası ile BKM Express

Ortak Ödeme Sayfası Servisi ile BKM Express;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/pay/CommonPaymentDealer JSON File

Ortak Ödeme Sayfası Servisi ile BKM Express Ödemesi İşlem Akışı;

Ortak ödeme sayfası modelini kullanarak BKM Express ile başarılı bir tahsilat gerçekleştirmek için aşağıda maddeler halinde açıklanan işlemleri takip ederek entegrasyonunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Bu yöntem Ortak ödeme sayfası yöntemi ile tamamen aynıdır, açılan ortak ödeme sayfasında BKM Express ile öde seçeneği açılacaktır ve ödeme işlemi bu seçenek seçildiğinde BKM Express hesabı üzerinden gerçekleşecektir. Ödeme esnasında ve sonrasında üye işyerlerine dönecek JSON dosyası ve form post sonucu ortak ödeme sayfası modeliyle tamamen aynıdır.

1. Adım:

Üye işyeri kullanıcı, sepet, ödeme tutar bilgilerini ödemenin sonucunun bildirilmesini istediği kendi web adresi(BACK_URL) bilgisi ile birlikte EsnekPos güvenli ödeme sayfası servisine yukarıda belirtilmiş olan istek modelini kullanarak ödeme isteğini gönderir ve ödeme işlemini başlatmış olur.

Güvenli ve sorunsuz bir şekilde işlemlerin gerçekleşebilmesi ve fraud işlemlerin önlenebilmesi için tüm parametrelerin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
ORDER_AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
PRICES_CURRENCY string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” gönderilebilir.
BACK_URL string Evet İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu form post olarak gönderilir.
FIRST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adı bilgisidir.
LAST_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) soyadı bilgisidir.
MAIL string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
PHONE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CITY string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) şehir bilgisidir.
STATE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ilçe bilgisidir.
ADDRESS string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.

Product

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
PRODUCT_ID string Evet Ürüne üye işyeri tarafından verilen ID bilgisidir.
PRODUCT_NAME string Evet Ürünün ad bilgisidir.
PRODUCT_CATEGORY string Evet Ürünün kategori bilgisidir.
PRODUCT_DESCRIPTION string Evet Ürünün açıklama bilgisidir.
PRODUCT_AMOUNT string Evet Ürünün tutar bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
  "Config" : {
    "MERCHANT" : "TEST1234",
    "MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
    "ORDER_REF_NUMBER" : "RFN0003",
    "ORDER_AMOUNT" : "150",
    "PRICES_CURRENCY" : "TRY",
    "BACK_URL" : "İşlem sonucunda sizin belirleyeceğiniz dönüş url adresi"
  },
  "Customer" : {
     "FIRST_NAME" : "Firstname",
     "LAST_NAME" : "Lastname",
     "MAIL" : "[email protected]",
     "PHONE" : "05435434343",
     "CITY" : "İstanbul",
     "STATE" : "Kağıthane",
     "ADDRESS" : "Merkez Mahallesi, Ayazma Cd. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5, 34406 Kağıthane / İSTANBUL"
  },
  "Product" : [
     {
       "PRODUCT_ID" : "1",
       "PRODUCT_NAME" : "Ürün Adı 1",
       "PRODUCT_CATEGORY" : "Elektronik",
       "PRODUCT_DESCRIPTION" : "Ürün Açıklaması",
       "PRODUCT_AMOUNT" : "80"
     },
     {
       "PRODUCT_ID" : "2",
       "PRODUCT_NAME" : "Ürün Adı 1",
       "PRODUCT_CATEGORY" : "Ev Tekstili",
       "PRODUCT_DESCRIPTION" : "Ürün Açıklaması",
       "PRODUCT_AMOUNT" : "70"
     }
   ]
 }
                    
                    PaymentRequest paymentRequest = new PaymentRequest();
paymentRequest.Config = new PaymentRequest.EYVConfig();
paymentRequest.Config.MERCHANT = "TEST1234";
paymentRequest.Config.MERCHANT_KEY = "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==";
paymentRequest.Config.ORDER_AMOUNT = "150,00";
paymentRequest.Config.PRICES_CURRENCY = "TRY";
paymentRequest.Config.BACK_URL = "site dönüş url";
paymentRequest.Config.ORDER_REF_NUMBER = "RFN0003";

paymentRequest.Customer = new PaymentRequest.EYVCustomer();
paymentRequest.Customer.FIRST_NAME = "Müşteri Ad";
paymentRequest.Customer.LAST_NAME = "Müşteri Soyad";
paymentRequest.Customer.ADDRESS = "Müşteri Adres";
paymentRequest.Customer.MAIL = "Müşteri Mail Adresi";
paymentRequest.Customer.PHONE = "müşteri Telefon";
paymentRequest.Customer.CITY = "Şehir";
paymentRequest.Customer.STATE = "İlçe";
                    

2. Adım:

EsnekPos bilgileri değerlendirerek üye iş yerine cevap mesajını gönderir.(Cevap mesajı içerisinde URL_3DS alanı bulunur.)

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
STATUS string Evet Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
RETURN_MESSAGE_TR string Evet Ödeme işlemi sonucu durum mesajı için Türkçe açıklama bilgisidir.
ERROR_CODE string Evet Başarısız ödeme işlemi sonucu hata kod bilgisidir.
DATE string Evet Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
URL_3DS string Evet Üye iş yerinin kullanıcıyı yönlendireceği 3D Doğrulama Sayfası URL Adresi
REFNO string Evet Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi
HASH string Evet Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından oluşturulan hash bilgisi
CUSTOMER_NAME string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) ad soyad bilgisidir.
CUSTOMER_MAIL string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) mail bilgisidir.
CUSTOMER_PHONE string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) telefon bilgisidir.
CUSTOMER_ADDRESS string Evet İşlemi gerçekleştiren kullanıcının(müşterinin) adres bilgisidir.
CUSTOMER_CC_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.
CUSTOMER_CC_NAME string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği kart sahibinin ad ve soyadı bilgisidir.
IS_NOT_3D_PAYMENT string Evet Ödeme işleminin 3D gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisidir.
VIRTUAL_POS_VALUES string Evet Ödeme işlemine ait sanalpos açıklamaları bilgisidir.
RETURN_MESSAGE_3D string Evet Bankadan alınan 3D ödeme işlemine ait cevap mesajı bilgisidir.
                      
                    {
  "ORDER_REF_NUMBER": "RFN0003",
  "STATUS": "SUCCESS",
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "RETURN_MESSAGE_TR": null,
  "ERROR_CODE": null,
  "DATE": "21.10.2020 09:32:32",
  "URL_3DS": "http://pos.esnekpos.com/Pages/CommonPayment.aspx?hash=9f9bde8bafc7389395aa24f47e58905d1063cd77268b791dbc0bcf87a01c2148",
  "REFNO": "25057",
  "HASH": "9f9bde8bafc7389395aa24f47e58905d1063cd77268b791dbc0bcf87a01c2148",
  "CUSTOMER_NAME": null,
  "CUSTOMER_MAIL": null,
  "CUSTOMER_PHONE": null,
  "CUSTOMER_ADDRESS": null,
  "CUSTOMER_CC_NUMBER": null,
  "CUSTOMER_CC_NAME": null,
  "IS_NOT_3D_PAYMENT": false,
  "VIRTUAL_POS_VALUES": null,
  "RETURN_MESSAGE_3D": null
}
                    

Ortak Ödeme Sayfası işlem cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Ortak Ödeme Sayfası işleminin kabul edildiğini ifade etmektedir. Bundan sonraki aşamada ödeme yapacak kullanıcıdan BKM Express ile ödeme seçeneğini seçmesi durumunda BKM Express hesap giriş bilgileri ve ve taksit bilgileri alınarak ödeme yapılacaktır.

3. Adım:

Üye işyeri aldığı cevabı değerlendirerek ödeme kabul edildi ise EsnekPos'un vermiş olduğu URL_3DS adresine müşteriyi yönlendirir.

4. Adım:

EsnekPos kullanıcıdan BKM Express hesap bilgilerini ve taksit bilgilerini kendi sunucularında kendi güvenlik önlemlerini kullanarak alır ve ödeme sürecini ilerletir.

5. Adım:

EsnekPos 3D doğrulama işlemlerini sonuçlandırır, ödemenin sonucunu üye işyerinin 1. adımda bildirmiş olduğu BACK_URL adresine FORM POST metodu ile bildirir.

                      
                        <html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" >
  <head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=iso-8859-9\" /></head>
  <body onload='document.forms[0].submit()'>
    <form action='" + payment.DEALER_RESPONSE_URL + "' method='post'>
      <input type='hidden' name='DATE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='HASH' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='ORDER_REF_NUMBER' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='REFNO' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_CODE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_MESSAGE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='RETURN_MESSAGE_TR' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='STATUS' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='ERROR_CODE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_NAME' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_MAIL' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_PHONE' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_ADDRESS' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_CC_NUMBER' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='CUSTOMER_CC_NAME' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='COMMISSION' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='AMOUNT' value='{0}'>
      <input type='hidden' name='INSTALLMENT' value='{0}'>
  </form>
  </body>
</html>
                        

Üye işyerine gönderilen FORM POST mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi 3D Ödeme işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.

BKM Express Test Hesap Bilgileri
Kullanıcı Adı [email protected]
Şifre 147258
Doğrulama Kodu 123456