Android Pos İşlem İptal Servisi

Android Pos İşlem İptal Servisi

Android Pos İşlem İptal Servisi; başarılı olarak tamamlanan işlemlerin iptal edilebilmesi için kullanılan servistir.

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.esnekpos.com/api/services/OrderReturnPhysical JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;


Config

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
BACK_URL string Evet İşlem sonuç cevabının sistem tarafından döndürüleceği adres bilgisidir. İşlem cevabı üye iş yeri tarafından bu adresten okunacaktır. İşlem sonucu form post olarak gönderilir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                      {
    "MERCHANT": "TEST1234",
    "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
    "BACK_URL": "https://posservicetest.esnekpos.com/api/home/PhysicalPaymentLog",
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER"
  }
                      
                    

Android Pos İşlem İptal Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;


Config

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
RETURN_CODE string Evet Sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisi.
RETURN_MESSAGE string Evet Sorgulama işlemi sonucu durum mesajı bilgisi.
STATUS string Evet Durum bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER string Evet Üye iş yeri tarafından verilecek referans numarası bilgisidir. Ödeme işlemleri bu referans numarası ile takip edilebilir. Maksimum 24 karakter kullanılabilir.
REFNO string Evet Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisi
                      
                      {
    "RETURN_CODE": "0",
    "RETURN_MESSAGE": null,
    "STATUS": "SUCCESS",
    "ORDER_REF_NUMBER": "ORDER_REF_NUMBER",
    "REFNO": "REFNO"
  }
                      
                    

Android pos işlem iptal servisi cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi Android Pos işlem iptal servisinin başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Servisten dönebilecek Status bilgileri;

RETURN_CODE STATUS Açıklama
0 SUCCESS Başarılı işlemdir.
100 ERROR Hatalı işlemdir.
102 AUTHENTICATION_ERROR Kimlik doğrulama hatası.
105 INSERT_ERROR Veritabanı kayıt işlemlerinde karşılaşılan hatalarda bu mesaj dönmektedir.
300 ORDER_CANCEL Ödeme iptal servisinde oluşan hatalarda bu mesaj dönmektedir.
999 UNKNOWN_ERROR Beklenmeyen bir hata gerçekleşti.