İşlem Listeleme Servisi

İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;

Metod API URL Parametreler
POST https://posservice.elekse.com/api/services/GetPaymentList JSON File

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
START_DATE string Evet Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir.
END_DATE string Evet Sorgu için bitiş tarih bilgisidir.

Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;

                      
                    {
   "MERCHANT": "TEST1234" , 
   "MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
   "START_DATE" : "01-06-2020",
   "END_DATE" : "05-06-2020"
}
                    

İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;

Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;

Parametre Tip Zorunlu Açıklama
ID string Evet Ödeme için sistem tarafından oluşturulan id bilgisidir.
MERCHANT string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz isim bilgisidir.
DEALERID string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir.
DEALER_CODE string Evet Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kod bilgisidir.
INSERT_DATETIME string Evet Ödemenin sisteme kaydedildiği zaman bilgisidir.
CARD_TYPE string Evet Kart tipi bilgisidir.
CARD_NUMBER string Evet Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır.
CARD_NAME string Evet Kart isim bilgisidir.
CARD_BANK_NAME string Evet Kartın ait olduğu banka bilgisidir.
CARD_FAMILY string Evet Kart ailesi bilgisidir.
CURRENCY string Evet Ödeme para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır.
VIRTUALPOS_NAME string Evet Sanal pos isim bilgisidir.
STATUS_NAME string Evet Durum bilgisidir.
INSTALLMENT string Evet Ödeme işlemine ait taksit bilgisidir.
AMOUNT string Evet Ödeme işlemine ait miktar bilgisidir.
COMMISSION_AMOUNT string Evet Komisyon miktarı bilgisidir.
VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT string Evet Sanal pos komisyon miktarı bilgisidir.
DEALER_PAYMENT_REF_CODE string Evet Üye iş yeri ödeme referans kod bilgisidir.
COMMISSION_RATE string Evet Komisyon oranı bilgisidir.
CUSTOMER_NAME string Evet Müşteri isim bilgisidir.
CUSTOMER_GSM string Evet Müşteri telefon bilgisidir.
USER_NAME string Evet Kullanıcı adı bilgisidir.
CANCEL_REQUEST string Evet İptal isteği olup olmadığı bilgisidir.
DEALER_NAME string Evet Üye iş yeri isim bilgisidir.
STATUS_ID string Evet Durum id bilgisidir.
JSONDATE string Evet Json tarih bilgisidir.
JSONPAYMENT string Evet Json ödeme bilgisidir.
CC_HASH string Evet Kredi katı hash bilgisidir.
RETURN_CODE string Evet Dekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE string Evet Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
STATUS string Evet Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir.
                      
                    {
  "paymentList": [
    {
      "ID": 000001,
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALERID": 1,
      "DEALER_CODE": 1,
      "INSERT_DATETIME": "/Date(1591127723720)/",
      "CARD_TYPE": "DEBIT",
      "CARD_NUMBER": "654321******1234",
      "CARD_NAME": "Name Surname",
      "CARD_BANK_NAME": "turkekonomibankasia.s.",
      "CARD_FAMILY": null,
      "CURRENCY": "TRY",
      "VIRTUALPOS_NAME": "İş Bankası",
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
      "INSTALLMENT": 1,
      "AMOUNT": 116.40,
      "COMMISSION_AMOUNT": 2.6190000,
      "VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.7566000,
      "DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "20202020202020",
      "COMMISSION_RATE": 0.02250,
      "CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
      "CUSTOMER_GSM": "5555555555",
      "USER_NAME": null,
      "CANCEL_REQUEST": false,
      "DEALER_NAME": null,
      "STATUS_ID": null,
      "JSONDATE": null,
      "JSONPAYMENT": null,
      "CC_HASH": null
    },
    {
      "ID": 000002,
      "MERCHANT": "TEST1234",
      "DEALERID": 1,
      "DEALER_CODE": 1,
      "INSERT_DATETIME": "/Date(1591127580893)/",
      "CARD_TYPE": "DEBIT",
      "CARD_NUMBER": "123456******9876",
      "CARD_NAME": "Name Surname",
      "CARD_BANK_NAME": "ziraat",
      "CARD_FAMILY": null,
      "CURRENCY": "TRY",
      "VIRTUALPOS_NAME": "Ziraatbank",
      "STATUS_NAME": "Ödeme - Başarısız",
      "INSTALLMENT": 1,
      "AMOUNT": 116.40,
      "COMMISSION_AMOUNT": 2.6190000,
      "VIRTUAL_POS_COMMISSION_AMOUNT": 0.2910000,
      "DEALER_PAYMENT_REF_CODE": "30303030303030",
      "COMMISSION_RATE": 0.02250,
      "CUSTOMER_NAME": "Name Surname",
      "CUSTOMER_GSM": "5555555555",
      "USER_NAME": null,
      "CANCEL_REQUEST": false,
      "DEALER_NAME": null,
      "STATUS_ID": null,
      "JSONDATE": null,
      "JSONPAYMENT": null,
      "CC_HASH": null
    }
  ],
  "RETURN_CODE": "0",
  "RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
  "STATUS": "SUCCESS"
}
                    

İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.